Questions
# Question Approval
1.1.32 Ansaitsematon arvonnousu kuuluu yksilölle, ei muille. Approval 94%
1.1.11 Aseiden täysimääräinen yksityisomistus pitäisi sallia. Approval 47%
1.1.9 Huumelainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Heroiini kuuluu maitokauppaan ilman ikärajoja. Approval 53%
1.1.39 Hyvän lain lisäksi on olemassa myös objektiivinen yksityinen moraali. Approval 67%
1.1.34 Insesti täysivaltaisten sukulaisten välillä pitäisi sallia. Approval 94%
1.1.16 Jos haluat, sinun pitää saada myydä itsesi orjaksi. Approval 74%
1.1.4 Julkinen eläkejärjestelmä tulisi lakkauttaa. Approval 90%
1.1.21 Julkinen kehitysapu pitäisi lopettaa. Approval 85%
1.1.14 Julkinen koulutusjärjestelmä ja kaikki koulutustuet pitäisi lopettaa. Approval 79%
1.1.1 Julkinen terveydenhuolto pitäisi lakkauttaa. Approval 90%
1.1.8 Kaikki uhrittomat rikostyypit pitäisi poistaa laista. Approval 90%
1.1.38 Kaksintaistelut pitäisi sallia. Approval 84%
1.1.3 Kilpailu- ja monopolilainsäädäntö pitäisi poistaa. Approval 89%
1.1.22 Kommunistisia, nationalistisia ja/tai rasistisia yhteisöjä tulisi estää syntymästä. Approval 10%
1.1.19 Kuolemantuomio sopii törkeimpien rikosten rangaistukseksi. Approval 24%
1.1.37 Lain tehtävänä on turvata vapaus, ei hyvää yhteiskuntaa tai muuta vastaavaa löpinää. Approval 82%
1.1.18 Lainsäädäntövaltaa pitäisi siirtää valtiota pienempiin yksiköihin, kuten kuntiin tai alemmille oikeusasteille. Approval 80%
1.1.25 Lainsuojattomuus on kovana rangaistusmuotona käypä. Approval 85%
1.1.17 Luonnolla on ihmisestä riippumaton itseisarvo. Approval 31%
1.1.24 Mikään pelkästään tietoon liittyvä ei voi olla rikollista, sananvapauden tähden. Approval 80%
1.1.29 Passijärjestelmä kuuluu liberalismiin. Approval 11%
1.1.5 Progressiivisesta verotuksesta pitäisi siirtyä proportionaaliseen verotukseen. Approval 82%
1.1.26 Rahayksikkö tulisi yksityistää. Valtiolla ei saa olla vaatimuksia käytetyn rahayksikön suhteen. Approval 71%
1.1.12 Sekä yksilöillä että ryhmillä pitäisi olla oikeus erota valtion, kunnan ja muun julkisen vallan piiristä. Approval 100%
1.1.23 Solvaus ja herjaus pitäisi laillistaa. Approval 53%
1.1.15 Suomen ja muiden julkisyhteisöjen jäsenyydestä/kansalaisuudesta pitäisi voida luopua yksipuolisesti. Approval 100%
1.1.7 Täysi-ikäisyyden rajan pitäisi olla yksilöllinen ja liukuva. Approval 69%
1.1.2 Tie-, jakelu- ja muut verkot pitäisi yksityistää. Approval 94%
1.1.36 Todellisuudessa vain täysi yksimielisyys oikeuttaa kollektiivisen päätöksen. Approval 88%
1.1.10 Tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Approval 75%
1.1.31 Valtiolla on oikeus vaatia, että yksilöllä on nimi, tai että nimi seuraa jotakin sääntöjä. Approval 22%
1.1.30 Valtiolla on oikeus ylläpitää väestörekisteriä ja/tai henkilötunnusjärjestelmää. Approval 59%
1.1.28 Valtiolla tulee olla virallinen kieli. Approval 17%
1.1.27 Valtiolla tulee olla virallinen nimi, lippu, hymni tai muita kansallisia tunnuksia. Approval 38%
1.1.20 Valtion kuuluu auttaa luonnonkatastrofien uhreja. Approval 17%
1.1.6 Valtion toiminta pitäisi rahoittaa kokonaisuudessaan henkiverolla l. kansalaisuusmaksulla. Approval 31%
1.1.35 Valtion tulee harrastaa aktiivista työllisyys- tai suhdannepolitiikkaa. Approval 11%
1.1.33 Yksilön tulisi saada muunnella omaa ruumistaan ja mieltänsä kuten haluaa. Approval 100%
1.1.13 Ympäristölainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Luonnon yksityisomistus on parasta luonnonsuojelua. Approval 70%
Created by jln Last edit: