Prev

Puhtaustesti

Libertaari puhtaustesti

Luonnolla on ihmisestä riippumaton itseisarvo.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 0%
 
Total: 31%
 
Approval
Yes ( 5 ): No ( 11 ):
"Ihminen helposti arvottaa kaiken itsensä kautta, mutta elämä on arvokasta myös itsessään, ilman ihmissubjektia."
" Toki. Luonto on ollu ennen ihmistä ja tänne ihmisen jälkeen todennäköisesti jää."
"Arvon käsite edellyttää moraalista subjektia, joka arvottaa asioita. Ilman ihmistä ei ole mitään moraalista subjektia, joten ei ole arvojakaan. Luonnolla ei siis edes teoriassa voi olla ihmisestä riippumatonta itseisarvoa, QED."
"Luonnon arvo on miten me moraaliset olennot sen määrittelemme. Ei luonnossa ole mitään mystistä tai jumalaista, vain kasa ruohoa ja elukoita."
""Arvo" on hyvin subjektiivinen asia. Sen riippuessa täysin havainnoitsijasta, ei ilman havainnoitsijaa voi olla myöskään arvoa?"
"Luonnon arvo määräytyy siitä miten me arvostamme sitä, koska me olemme tämänhetkisen tiedon mukaan ainoat arvostamaan kykenevät eliöt."
Created by jln Last edit: by jln