Prev

Puhtaustesti

Libertaari puhtaustesti

Lainsäädäntövaltaa pitäisi siirtää valtiota pienempiin yksiköihin, kuten kuntiin tai alemmille oikeusasteille.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 80%
 
Approval
Yes ( 16 ): Abstain(with comments): No ( 4 ):
"Kuntien tai paikallisten tuomioistuimien keskinäinen kilpailu tuottaa parempaa lainsäädäntöä kuin eduskunnan valtakunnallinen monopoli. Esim. kuntakohtaiset järjestyssäännöt ovat järkevämpiä kuin valtakunnallinen järjestyslaki. Kunnat tai paikalliset tuomioistuimet voisivat myös kokeilla erilaisia rangaistusasteikkoja; esimerkiksi jossain kunnassa murhasta saisi 10 vuotta ja jossain 20 vuotta vankilaa. Tällöin lakien ankaruus asettuisi vastaamaan paikallisten ihmisten oikeustajua, joka vaihtelee suuresti eri puolilla Suomea. Jossain kunnassa voitaisiin kokeilla Singaporen tyylisiä suuria sakkorangaistuksia tupakantumpin heittämisestä kadulle, jossain voitaisiin katsoa läpi käsien vaikkapa teinien julkijuopottelua yms. pikkurikoksia. Mikään yksittäinen laki ei ole ainoa oikea malli koko Suomelle, koska oikeustaju on subjektiivinen."
" Mitä lähempänä yksilöä, sen parempi"
"Tietyissä rajoissa kyllä. Liberaalit perusoikeudet ovat peruuttamattomia, mutta muutoin olisi hyvästä, että mahdollisesti jäljellejäävä lainsäädäntövalta hajautettaisiin ja kilpailutettaisiin mahdollisimman laajasti."
"Lainsäädäntö_valta_ pitäisi poistaa."
"Ei tarvetta. Näin toimii tarpeeksi hyvin. Seurauksena olisi todennäköisesti sekava ja epäyhtenäinen lainsäädäntö, jos joka paikassa olisi eri lait."
Created by jln Last edit: by jln