Prev

Puhtaustesti

Libertaari puhtaustesti

Valtiolla tulee olla virallinen kieli.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 0%
 
Total: 17%
 
Approval
Yes ( 3 ): No ( 15 ):
"Käytännön toimivuuden kannalta Suomi on paras vaihtoehto."
" Ilman sitä menis vähän liian hankalaksi ku esim. kaikki valtion lait pitäis julkaista kaikilla maailman kielillä."
"USA:llakaan ei ole, mutta hyvin on sielläkin pärjätty yli 200 vuotta monikielisen väestön kanssa. Viranomaisten käyttämä kieli voidaan valita tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Virallinen kieli voidaan kyllä mielestäni säätää lailla, mikäli viranomaiset eivät muuten osaa/halua käyttää kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvaa kieltä. Valtakunnallisella tasolla Suomen valtion viranomaisilla ei pidä olla mitään velvoitetta käyttää mitään muuta kieltä kuin suomea. Aikoinaan suomen kielen aseman virallistaminen oli tarpeen, koska ruotsinkieliseen yläluokkaan kuuluneet virkamiehet olisivat vielä 1800-luvun lopulla muuten kieltäytyneet käyttämästä suomea."
"Ei, eihän USA:llakaan ole. Eikä se ole mitenkään pakko, mutta tietysti se vahvistaisi kansallista identiteettiä, varmaankin."
"Liberalismi on internationalistinen aate. Liberaalissa valtiossa kukin puhuu, mitä puhuu, milloin puhuu, ja eri kieliryhmät elävät sopusoinnussa. Ketään ei ole tarpeen pakottaa puhumaan kieltä jota hän ei halua puhua -- viimeistään markkinat ja terve maalaisjärki pitävät huolen siitä, että valtaenemmistö osaa niitä kieliä joita sen tarvitseekin osata."
Created by jln Last edit: by jln