Prev

Puhtaustesti

Libertaari puhtaustesti

Todellisuudessa vain täysi yksimielisyys oikeuttaa kollektiivisen päätöksen.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 0%
 
Total: 88%
 
Approval
Yes ( 15 ): No ( 2 ):
"Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että esim. omistusoikeutta puolustavaan lakiin täytyisi kysyä lupaa kaiken maailman kommunisteilta. Ainoastaan omistusoikeutta tai muuta ihmisoikeutta rajoittavat lait edellyttävät kaikkien ko. lain alaisuudessa olevien hyväksyntää ollakseen moraalisesti legitiimejä. Esimerkiksi asevelvollisuuslaki on illegitiimi niiden osalta, jotka eivät sitä hyväksy. Kirkon tms. uskonnollisten yhteisöjen jäsenten vapautta rajoittavat normit, kuten homoseksuaalisen kanssakäymisen kielto, ovat legitiimejä kollektiivisia päätöksiä ko. yhteisön jäseneksi vapaaehtoisesti liittyneiden osalta. Jokaisesta yhteisön sisäisestä normista ei tarvitse erikseen kysyä yhteisön jäsenten suostumusta, jos ko. yhteisön jäsenyys sinänsä on vapaaehtoinen."
"Mutta ei paljon mikään kuitenkaan toimi niin, että kaikkien oltava yksimielisiä, koska ei päätöstä kovin helpolla synny."
"Liberalismissa yksilöt päättävät. Jos joku on eri mieltä mutta päätös edelleen hyväksytään, tämän yhden oikeuksia ehkä loukataan. Muu kuin täysin yksimielinen päättäminen on oikeutettua vain siksi, että joskus yksilöt myös valehtelevat itsekkäästi omasta asemastaan, toiveenaan saada suurempi osa yhteisöpäättämisen hyödyistä kuin heille itse asiassa kuuluu. Hyvin toteutettu ei-yksimielinen päätöksenteko voi silloin tällöin lievittää tätä ongelmaa."
" Mitä harvemmista asioista päätetään kollektiivisesti sen parempi, mut niistä mistä on pakko tehdä yhteispäätös pitää voida päättää yksinkertaisella enemmistöllä ilman vähemmistön diktatuuri-mahdollisuutta."
Created by jln Last edit: by jln