Prev

Puhtaustesti

Libertaari puhtaustesti

Lain tehtävänä on turvata vapaus, ei hyvää yhteiskuntaa tai muuta vastaavaa löpinää.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 0%
 
Total: 82%
 
Approval
Yes ( 14 ): No ( 3 ):
"Klassisen liberalismin mukaan valtion ainoa tehtävä on torjua henkirikoksia, väkivaltarikoksia ja omaisuusrikoksia sekä vieraiden valtioiden hyökkäyksiä tai kotimaisten ihmisoikeusrikollisten vallankaappausyrityksiä. Yhteinen nimittäjä näille liberalismin kannattamille valtion tehtäville on kansalaisten hengen, turvallisuuden ja omaisuuden puolustaminen. Mitään muita tehtäviä ei valtiolla pidä olla liberalismin mukaan. Näiden tehtävien täyttämiseen tarvitaan rikokset ja rangaistukset määrittelevä lainsäädäntökoneisto, ylintä poliittista toimeenpanovaltaa käyttävä hallitus, tuomiovaltaa käyttävä oikeuslaitos, rangaistuksia toimeenpaneva vankilalaitos, rikoksia tutkiva ja torjuva poliisi sekä valtakunnan ulkoista turvallisuutta ja lainalaista yhteiskuntajärjestystä ylläpitävä puolustuslaitos. Suomessa liberaaliin minimivaltioon kuuluvat instituutiot ovat siis eduskunta, valtioneuvosto, tuomioistuimet, vankilat, poliisi ja puolustusvoimat."
" Näinkin sen voi muotoilla. Hyvää yhteiskuntaa ei kukaan pysty yleispätevästi määrittelemään."
"Lain tehtävänä on vapauden turvaamisen lisäksi myös taattava ihmisille inhimilliset olot ja tasavertaiset mahdollisuudet, mutta ei tasapäistää."
"Itse olen utilitaari, joka katsoo, että vapaus on pääsääntöisesti hyvä idea, mutta että syvempi utilitaristinen periaate silloin tällöin rikkoo tiukkaa yksilönvapautta vastaan."
Created by jln Last edit: by jln