http://www.markusjansson.net/vaali.html
Libertaari puhtaustesti
# Question Jansson
1 Puhtaustesti
  Libertaari puhtaustesti. Nämä ovat enimmäkseen teoreettisia kysymyksiä, joilla kukin voi testata, miten pitkälle yksilönvapauksissa on valmis menemään. Lisätietoa libertarismista: Libertarismi-FAQ
1.1 Libertaari puhtaustesti
1.1.1 Julkinen terveydenhuolto pitäisi lakkauttaa. Yes
1.1.2 Tie-, jakelu- ja muut verkot pitäisi yksityistää. Yes
1.1.3 Kilpailu- ja monopolilainsäädäntö pitäisi poistaa. Yes
1.1.4 Julkinen eläkejärjestelmä tulisi lakkauttaa. Yes
1.1.5 Progressiivisesta verotuksesta pitäisi siirtyä proportionaaliseen verotukseen. Yes
1.1.6 Valtion toiminta pitäisi rahoittaa kokonaisuudessaan henkiverolla l. kansalaisuusmaksulla. No
  Prosenttivero, joka on sama kaikille, olisi parempi vaihtoehto. Lisäksi tai vaihtoehtoisesti saasteveroilla voidaan kerätä riittävästi rahaa valtion toimintaa varten.
1.1.7 Täysi-ikäisyyden rajan pitäisi olla yksilöllinen ja liukuva. Yes
1.1.8 Kaikki uhrittomat rikostyypit pitäisi poistaa laista. Yes
1.1.9 Huumelainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Heroiini kuuluu maitokauppaan ilman ikärajoja.
1.1.10 Tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Yes
1.1.11 Aseiden täysimääräinen yksityisomistus pitäisi sallia. No
  Käsiaseiden omistusoikeus pitää sallia, raskaammat aseet on kiellettävä muilta kuin valtion turvallisuusorganisaatioilta, jotta nämä voivat paremmin suojata ihmisten vapautta esim. kommunistien ja muiden ihmisoikeusrikollisten kapinointia vastaan.
1.1.12 Sekä yksilöillä että ryhmillä pitäisi olla oikeus erota valtion, kunnan ja muun julkisen vallan piiristä. Yes
1.1.13 Ympäristölainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Luonnon yksityisomistus on parasta luonnonsuojelua. Yes
1.1.14 Julkinen koulutusjärjestelmä ja kaikki koulutustuet pitäisi lopettaa. Yes
1.1.15 Suomen ja muiden julkisyhteisöjen jäsenyydestä/kansalaisuudesta pitäisi voida luopua yksipuolisesti. Yes
1.1.16 Jos haluat, sinun pitää saada myydä itsesi orjaksi. Yes
1.1.17 Luonnolla on ihmisestä riippumaton itseisarvo.
1.1.18 Lainsäädäntövaltaa pitäisi siirtää valtiota pienempiin yksiköihin, kuten kuntiin tai alemmille oikeusasteille. Yes
1.1.19 Kuolemantuomio sopii törkeimpien rikosten rangaistukseksi. Yes
1.1.20 Valtion kuuluu auttaa luonnonkatastrofien uhreja. No
1.1.21 Julkinen kehitysapu pitäisi lopettaa. Yes
1.1.22 Kommunistisia, nationalistisia ja/tai rasistisia yhteisöjä tulisi estää syntymästä. No
  Mutta mikäli ko. järjestöt yrittävät tai suunnittelevat yksilövapauden loukkausta, niitä tulee siitä rangaista.
1.1.23 Solvaus ja herjaus pitäisi laillistaa. Yes
1.1.24 Mikään pelkästään tietoon liittyvä ei voi olla rikollista, sananvapauden tähden. Yes
1.1.25 Lainsuojattomuus on kovana rangaistusmuotona käypä. Yes
1.1.26 Rahayksikkö tulisi yksityistää. Valtiolla ei saa olla vaatimuksia käytetyn rahayksikön suhteen. No
  Valtion verot on käytännön syistä maksettava valtion haluamalla rahayksiköllä. Yksilöt saavat tietysti itse käyttää muutoin mitä rahaa haluavat.
1.1.27 Valtiolla tulee olla virallinen nimi, lippu, hymni tai muita kansallisia tunnuksia.
  Ei ole välttämätöntä, mutta ei toisaalta ole syytä miksi ei olisi.
1.1.28 Valtiolla tulee olla virallinen kieli. Yes
  Käytännön toimivuuden kannalta Suomi on paras vaihtoehto.
1.1.29 Passijärjestelmä kuuluu liberalismiin. No
  Jollakin tapaa on tosin kontrolloitava, että selvästi rikollisia aineksia ei pääse maahan uhkaamaan ihmisten vapautta.
1.1.30 Valtiolla on oikeus ylläpitää väestörekisteriä ja/tai henkilötunnusjärjestelmää. Yes
1.1.31 Valtiolla on oikeus vaatia, että yksilöllä on nimi, tai että nimi seuraa jotakin sääntöjä. No
1.1.32 Ansaitsematon arvonnousu kuuluu yksilölle, ei muille.
1.1.33 Yksilön tulisi saada muunnella omaa ruumistaan ja mieltänsä kuten haluaa. Yes
1.1.34 Insesti täysivaltaisten sukulaisten välillä pitäisi sallia. Yes
1.1.35 Valtion tulee harrastaa aktiivista työllisyys- tai suhdannepolitiikkaa. No
1.1.36 Todellisuudessa vain täysi yksimielisyys oikeuttaa kollektiivisen päätöksen. Yes
1.1.37 Lain tehtävänä on turvata vapaus, ei hyvää yhteiskuntaa tai muuta vastaavaa löpinää. Yes
1.1.38 Kaksintaistelut pitäisi sallia. Yes
1.1.39 Hyvän lain lisäksi on olemassa myös objektiivinen yksityinen moraali.