Prev

Julkisen sektorin menoja tulee pienentää merkittävästi ja kansalaisten verotaakkaa keventää.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 
Approval
Yes ( 2 ): No ( 0 ):
"Nykyverotus on ryöstötasoa."
Created by jln