HS vaalikonevastaukset: http://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/pirkanmaa/ehdokas/1774/
Liberan nopea liberaalitesti
# Question Luoma-Nirva
1 Valtion ei tule etukäteen sensuroida tiedotusvälineitä tai internetiä missään tapauksessa. Yes
2 Maanpuolustuksen ei tule perustua pakottamiseen vaan vapaaehtois- tai ammattiarmeijaan. Yes
3 Valtion ei tule puuttua suostuvaisten aikuisten välisiin ihmissuhteisiin. Yes
4 Valtion ei tule puuttua siihen mitä täysi-ikäinen omalle keholleen tekee. Huumausaineiden käytöstä ei pitäisi rangaista. Vastaus ei ota kantaa siihen, tuleeko ongelmaisia esimerkiksi auttaa pakolla. Yes
5 Sananvapauden tulee suojata myös yleisesti hyväksyttyjen asioiden vastaiset mielipiteet, kuten kansanmurhien kiistäminen. Yes
6 Valtio ei saa määrätä uskonnoista. Uskontojen valtiontuet ja etuoikeudet on lakkautettava. Yes
7 Yrityksille maksettavista tuista on yhteiskunnalle enemmän haittaa kuin hyötyä ja niistä tulisi pyrkiä luopumaan. Yes
8 Ulkomaisilta tuotteilta perittävät tullimaksut ovat taloudelle haitallisia ja niistä pitäisi luopua. Vastaus ei ota kantaa mahdollisiin haittaveroihin. Yes
9 Ihmisten tulee saada päättää eläkevakuutuksistaan itse: työeläkejärjestelmä on yksityistettävä. Yes
10 Sosiaaliturvan painopiste tulisi olla valtion tulonsiirtojen sijaan ihmisten omissa käsissä esimerkiksi hyväntekeväisyystoiminnan, lahjoitusten ja vakuutusten kautta. Yes
  Valtion tulee tosin taata jonkinlainen minimitoimeentulo esim. perustulolla, mutta kaikki sen yli menevä avustaminen voidaan tehdä vapaaehtoisesti.
11 Julkisen sektorin menoja tulee pienentää merkittävästi ja kansalaisten verotaakkaa keventää. Yes
12 Valtion pitää säännellä taloutta nykyistä vähemmän. Yes