Liberan nopea liberaalitesti
# Question Luoma-Nirva
1 Valtion ei tule etukäteen sensuroida tiedotusvälineitä tai internetiä missään tapauksessa. Yes
2 Maanpuolustuksen ei tule perustua pakottamiseen vaan vapaaehtois- tai ammattiarmeijaan. Yes
3 Valtion ei tule puuttua suostuvaisten aikuisten välisiin ihmissuhteisiin. Yes
4 Valtion ei tule puuttua siihen mitä täysi-ikäinen omalle keholleen tekee. Huumausaineiden käytöstä ei pitäisi rangaista. Vastaus ei ota kantaa siihen, tuleeko ongelmaisia esimerkiksi auttaa pakolla. Yes
5 Sananvapauden tulee suojata myös yleisesti hyväksyttyjen asioiden vastaiset mielipiteet, kuten kansanmurhien kiistäminen. Yes
6 Valtio ei saa määrätä uskonnoista. Uskontojen valtiontuet ja etuoikeudet on lakkautettava. Yes
7 Yrityksille maksettavista tuista on yhteiskunnalle enemmän haittaa kuin hyötyä ja niistä tulisi pyrkiä luopumaan. Yes
8 Ulkomaisilta tuotteilta perittävät tullimaksut ovat taloudelle haitallisia ja niistä pitäisi luopua. Vastaus ei ota kantaa mahdollisiin haittaveroihin. Yes
9 Ihmisten tulee saada päättää eläkevakuutuksistaan itse: työeläkejärjestelmä on yksityistettävä. Yes
10+ Sosiaaliturvan painopiste tulisi olla valtion tulonsiirtojen sijaan ihmisten omissa käsissä esimerkiksi hyväntekeväisyystoiminnan, lahjoitusten ja vakuutusten kautta. Yes +
11 Julkisen sektorin menoja tulee pienentää merkittävästi ja kansalaisten verotaakkaa keventää. Yes
12 Valtion pitää säännellä taloutta nykyistä vähemmän. Yes