Liberan nopea liberaalitesti
# Question Laakso
1+ Valtion ei tule etukäteen sensuroida tiedotusvälineitä tai internetiä missään tapauksessa. Yes +
2+ Maanpuolustuksen ei tule perustua pakottamiseen vaan vapaaehtois- tai ammattiarmeijaan. Yes +
3+ Valtion ei tule puuttua suostuvaisten aikuisten välisiin ihmissuhteisiin. Yes +
4+ Valtion ei tule puuttua siihen mitä täysi-ikäinen omalle keholleen tekee. Huumausaineiden käytöstä ei pitäisi rangaista. Vastaus ei ota kantaa siihen, tuleeko ongelmaisia esimerkiksi auttaa pakolla. Yes +
5+ Sananvapauden tulee suojata myös yleisesti hyväksyttyjen asioiden vastaiset mielipiteet, kuten kansanmurhien kiistäminen. Yes +
6+ Valtio ei saa määrätä uskonnoista. Uskontojen valtiontuet ja etuoikeudet on lakkautettava. Yes +
7+ Yrityksille maksettavista tuista on yhteiskunnalle enemmän haittaa kuin hyötyä ja niistä tulisi pyrkiä luopumaan. Yes +
8+ Ulkomaisilta tuotteilta perittävät tullimaksut ovat taloudelle haitallisia ja niistä pitäisi luopua. Vastaus ei ota kantaa mahdollisiin haittaveroihin. Yes +
9+ Ihmisten tulee saada päättää eläkevakuutuksistaan itse: työeläkejärjestelmä on yksityistettävä. Yes +
10+ Sosiaaliturvan painopiste tulisi olla valtion tulonsiirtojen sijaan ihmisten omissa käsissä esimerkiksi hyväntekeväisyystoiminnan, lahjoitusten ja vakuutusten kautta. Yes +
11+ Julkisen sektorin menoja tulee pienentää merkittävästi ja kansalaisten verotaakkaa keventää. Yes +
12+ Valtion pitää säännellä taloutta nykyistä vähemmän. Yes +