Questions
# Question Approval
1 Perustulon tulisi korvata nämä tuet
 
Perustulon tullessa voimaan nämä tuet lakkautettaisiin. Perustulon taso asetettaisiin riittävän suureksi turvaamaan toimeentulo ilman lakkautettavia tukia.
1.1 Työmarkkinatuki Approval -%
1.2 Opintotuki Approval -%
1.3 Ansiosidonnainen työttömyystuki Approval -%
1.4 Kansaneläke Approval -%
1.5 Työeläke Approval -%
 
Työeläkkeen suuruus riippuu työaikaisista ansioista. Isompaa palkkaa saaneet saavat myös isompaa eläkettä (mutta ovat toisaalta myös maksaneet isompia eläkemaksuja)
1.6 Asumistuki Approval -%
1.7 Toimeentulotuki Approval -%
2 Verotus
2.1 Nykyisen kaltainen progressiivinen verotus tulee säilyttää Approval -%
2.2 Tulee siirtyä vihreiden mallin mukaiseen kaksiportaiseen progressioon Approval -%
 
Vihreiden mallissa on 2 veroastettta: 41% alle 50 000 euron vuosituloille ja 49% yli 50 000 euron tuloille.
2.3 Kaikille tuloille sama veroprosentti Approval -%
 
Perustulo sisältää automaattisen progression kokonaisveroasteelle, joten varsinaisen veroprosentin ei tarvitse enää riippua tulojen suuruudesta. Esim. 750 euron perustulolla ja 50% tasaverotuksella kokonaisvero on 2000 euron kuukausituloilla 12.5 %, 3000 euron tuloilla 25% ja 4000 euron tuloilla 31%. Perustulolaskuri.
Created by jln Last edit: