Questions
# Question Approval
1 Perustulon tulisi korvata nämä tuet
 
Perustulon tullessa voimaan nämä tuet lakkautettaisiin. Perustulon taso asetettaisiin riittävän suureksi turvaamaan toimeentulo ilman lakkautettavia tukia.
1.1 Työmarkkinatuki Approval -%
1.2 Opintotuki Approval -%
1.3 Ansiosidonnainen työttömyystuki Approval -%
1.4 Kansaneläke Approval -%
1.5 Työeläke Approval -%
 
Työeläkkeen suuruus riippuu työaikaisista ansioista. Isompaa palkkaa saaneet saavat myös isompaa eläkettä (mutta ovat toisaalta myös maksaneet isompia eläkemaksuja)
1.6 Asumistuki Approval -%
1.7 Toimeentulotuki Approval -%
Created by jln Last edit: