Tänne voi lisätä formaalit, äänestysvalmiit muutosehdotukset puolueen ohjelmiin, jotta niistä voidaan äänestää kun ohjelmia seuraavan kerran muutetaan. "Äänestysvalmis" tarkoittaa sitä, että ehdotuksessa on jo valmiiksi mietitty: Lisää ehdotus halutun ohjelman ja otsikon alle muodossa:
rivinro, lisäys/muutos/poisto, ehdottaja (jos joku muu kuin se joka kirjaa sen tänne)

Jos pystyt tiivistämään muutoksen sisällön lyhyellä yhden rivin lauseella, lisää sekin titleen, muussa tapauksessa anna olla. (Rivinumeroita ei vielä ole tiedossa joten ne voi unohtaa tässä vaiheessa ja lisätä myöhemmin.)

Kommenttikenttään kirjoita itse ehdotus. Jos lisäys, kirjoita lisättävä teksti kokonaisuudessaan. Jos poisto, kirjoita poistettava teksti (tai jos isompi kokonaisuus, mistä lauseesta alkaen poisto alkaa ja minne päättyy). Muutoksessa kirjoita ensin korvattava teksti, "muutetaan muotoon" ja sitten uusi teksti.

Mallisuorituksia voi katsoa vuoden 2013 kevätkokouksen ehdotuksista.

Jos ehdotus ei sovi mihinkään olemassolevaan kohtaan, sen voi lisätä otsikon "Muut ehdotukset"-alle.

Nykyinen ohjelma

Questions
# Question Approval
2.3 Vapauksien lisääminen
2.3.1 Poisto: Poistetaan pätkä Rahapelit-otsikon lopusta (Tuomas) Approval 100%
 
Poistetaan puolueohjelmasta kohta:

”EY-tuomioistuimen niin sanottua Gambelli -päätöstä (C – 243/01) on tulkittu niin, että monopolia ei voi perustella jäsenvaltioiden taloudellisilla hyödyillä, vaikka tuotot ohjattaisiinkin hyväntekeväisyyteen. Suomi on saanut vuonna 2007 Euroopan komissiolta varoituksen urheiluvedonlyönnin rajoittamisesta.”

Perustelut: Menee liikaa perustelujen puolelle. Kohta tuntuu irralliselta puolueohjelmassa. Lähinnä siis pieni ”siistiminen” puolueohjelmasta, vaikka kohdassa yksinään ei ole mitään väärin.

2.3.2 Muutos: Myös ravintoloiden aukioloajat vapaaksi Approval 100%
 
Muutetaan kappale:
"Kauppojen aukioloajat
Valtion ei tule säädellä kauppojen aukioloaikoja. Kauppiaiden tulee itse saada määrittää ne kannattavuuden ja työvoiman saatavuuden perusteella. Yrittäjillä tulee olla oikeus vastata kuluttajien tarpeisiin kellonajasta riippumatta. Järjestelystä hyötyvät kaikki: yrittäjät uusien ansaintamahdollisuuksien myötä, kuluttajat palveluiden saatavuuden paranemisen vuoksi ja työntekijät lisääntyvien työtuntien myötä."
muotoon:
"Liikkeiden aukioloajat
Valtion ei tule säädellä kauppojen, ravintoloiden tai muiden palveluiden aukioloaikoja. Yrittäjien tulee itse saada määrittää ne kannattavuuden ja työvoiman saatavuuden perusteella. Yrittäjillä tulee olla oikeus vastata kuluttajien tarpeisiin kellonajasta riippumatta. Järjestelystä hyötyvät kaikki: yrittäjät uusien ansaintamahdollisuuksien myötä, kuluttajat palveluiden saatavuuden paranemisen vuoksi ja työntekijät lisääntyvien työtuntien myötä. Yksittäisen ravintolan aukioloaikaa voidaan rajoittaa silloin jos siitä koituu meluhaittaa naapuruston asukkaille, mutta siitä päättäköön kunta tapauskohtaisesti, ei valtio kaikkien puolesta."
2.3.3 Lisäys: Taksiliiketoiminnan vapauttaminen Approval 100%
 
Elinkeinolupien (esim. taksit ja apteekit) tarveharkinnasta ja lukumäärärajoituksista on luovuttava ja alat avattava vapaalle kilpailulle. Elinkeinolupa tulee myöntää jokaiselle jolla on riittävä pätevyys alan yrityksen pyörittämiseen. Samalla taksien hintasäännöstelystä tulee luopua, mutta takseilta voidaan vaatia hintojen pitämistä selkeästi näkyvillä. Liikenneyhtiöille ei myöskään tule myöntää alueellisia monopoleja. Uudenlaisten taksi- ja kimppakyytiliiketoimintamallien toiminta tulee sallia ja lainsäädännölliset esteet poistaa.
2.3.4 Lisäys: Alkoholin myyntimonopoli tulee purkaa Approval 100%
 
Lisätään "Huumeet ja päihteet"-osion alkoholia käsittelevän kappaleen loppuun:

"Alkoholin myyntimonopoli tulee purkaa. Jo sitä ennen viinien ja vahvojen oluiden myynti elintarvikekaupoissa tulee sallia. Myyntiaikarajoituksista tulee luopua, kaupat päättäköön itse minä aikoina haluavat alkoholia myydä."

2.3.5 Muutos: Asevelvollisuus 1 (Mikko) Approval 0%
 
Ehdotan, että Yksilönvapausohjelman 3. luvun ”Vapauksien lisääminen” sisältämän kappaleen ”Asevelvollisuus” sisältö poistetaan ja korvataan seuraavalla tekstillä:

"Asevelvollisuus on yksi Suomen ulkoisen turvallisuuden kulmakivistä. Piraattipuolue kannattaa sitä, että sekä asevelvollisuuden, sotilaallisen liittoutumisen ja riittävien asehankintojen avulla varmistetaan jatkossakin mahdollisuudet koko maan puolustamiseen hyökkääjältä ja luodaan riittävä pelote potentiaaliselle hyökkääjälle olla puuttumatta maamme itsemääräämisoikeuteen.

Piraattipuolue katsoo kuitenkin, että nykyiseen asevelvollisuusjärjestelmään liittyy ongelmia sukupuolten tasa-arvon kannalta, joten asevelvollisuutta tulee kehittää suuntaan, jossa sen suorittavat saavat paremman korvauksen siihen osallistumisesta ja asepalvelus räätälöidään sen mukaan, että se tukee osaltaan sen suorittaneiden siirtymistä tai paluuta töihin tai opiskelupaikkaan. Piraattipuolue ei hyväksy asevelvollisten ajamista taloudellisiin ongelmiin tai vaikeuksiin perheensä elättämisessä.

Tasa-arvo-ongelmien vähentämiseksi Piraattipuolue kannattaa siirtymistä sukupuolineutraaleihin kutsuntoihin, joissa miehille määrätään palveluspaikka nykyiseen tapaan ja naisille tarjotaan parempaa tietoa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja asepalveluksen suorittamisesta. Aseistakieltäytymisestä langetettavista valvonta- ja vapausrangaistuksista tulee luopua tilanteissa, joissa on todettavissa asevelvollisen asevelvollisuuden suorittamiselle selkeä perhe-elämästä tai muista henkilökohtaisista syistä aiheutuva este.

Tuomioistuinkäsittelyistä tulee poistaa sotilasjäsenet ja myös kaikki Puolustusvoimia koskevat oikeudenkäynnit tulee järjestää tavallisina siviili- tai rikosoikeudenkäynteinä. Sotilashenkilöitä tulee voida kuulla tuomioistuimissa vain asianomistajina tai todistajina."

Perustelut (ei puolueohjelmaan):

Suomen ja koko Euroopan turvallisuusilmapiiri on jyrkästi huonontunut sen jälkeen kun Piraattipuolue asettui kesällä 2013 virallisesti asevelvollisuuden vastaiselle kannalle. Yhä useammat kansalaiset ovat tietoisia siitä, että terrorismin, kauppasotien ja tietoverkkosodankäynnin lisäksi myöskään perinteisiä sotilaallisia uhkia ei voida sulkea pois. Asevelvollisuuden poiston tasa-arvotavoitteet ovat periaatetasolla hienoja, mutta romuttuvat siihen, että valtion sotilaallisesti luhistuessa mistään kansalaisoikeuksista ei voida pitää kiinni kun se ei enää ole omien päättäjien päätäntävallassa.

Piraattipuolueen julkikuvan kannalta asevelvollisuuden vastaisuus on jo nyt saattanut aiheuttaa ongelmia, kun puolue yhdistetään uutisoinnissa yleisesti maanpuolustusvastaisiin liikkeisiin (Sadankomitea, Rauhanpuolustajat), joiden historiallinen lähtökohta on ollut Neuvostoliiton tarkoitusperien edistäminen Euroopassa kylmän sodan hankalimmissa vaiheissa 1960- ja 1970-luvuilla. Katson, että Piraattipuolueen kannattaisi nykytilanteessa palauttaa asevelvollisuus ja isänmaamme puolustaminen kunniaan ja ratkoa tunnettuja tasa-arvo- ja muita asevelvollisuusjärjestelmän ongelmia niissä raameissa, ettei Suomen ulkoinen turvallisuus niitä toteutettaessa vaarantuisi.

2.3.6 Muutos: Asevelvollisuus 2 (Tapani) Approval 100%
 

Yksilönvapausohjelman sisältö kohdasta asevelvollisuus korvataan kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä ei kohtele kansalaisia tasa-arvoisesti eikä miesten pakottaminen palvelukseen vankilan uhalla sovi yksilönvapautta kunnioittavaan valtioon. Siksi asepalvelus tulee muuttaa vapaaehtoiseksi molemmille sukupuolille."

"Jotta asepalvelusta suorittamaan saadaan riittävästi vapaaehtoisia, tulee siitä saada riittävä korvaus. Lisäksi asepalvelus tule räätälöidä siten että se tukee osaltaan sen suorittaneiden siirtymistä tai paluuta töihin tai opiskelupaikkaan. Piraattipuolue ei hyväksy asepalvelusta suorittavien ajamista taloudellisiin ongelmiin tai vaikeuksiin perheensä elättämisessä."

"Piraattipuolue kannattaa siirtymistä sukupuolineutraaleihin kutsuntoihin ja varusmiespalveluksen järjestämistä siten, että mahdollisimman moni ikäluokan varusmieskoulutukseen motivoituneista yksilöistä suorittaisi vähintään peruskoulutuskauden. Aseistakieltäytymisestä langetettavista valvonta- ja vapausrangaistuksista tulee luopua."

"Tuomioistuimistosta tulee poistaa sotilasjäsenet ja kaikki Puolustusvoimia koskevat oikeudenkäynnit tulee järjestää siviilioikeudenkäynteinä rauhan aikana."

Perustelut:
Nykyinen asevelvollisuuskannan muotoilu vaatii hiomista. Aiempi sisältö säilyy esityksessä, mutta tarkentaa keinoja tasa-arvoistaa asevelvollisuutta sekä tuoda varusmiespalveluksen pariin motivoituneet yksilöt. Lisäksi esityksen loppuosa vaatii nykyisen oikeuskäytännön muuttamista, missä puolustusvoimia koskevan rikoksen tai syytetyn ollessa varusmies tai puolustusvoimien henkilöstöä oikeudenkäynnissä tuomiosta on päättämässä myös puolustusvoimien edustaja. Käytäntö on rauhanaikana poikkeuksellinen. Peruskoulutuskausi on n. 8 viikkoa.
2.3.7 Muutos: Asevelvollisuus 3 (Pekka) Approval -%
 

Yksilönvapausohjelman sisältö kohdasta asevelvollisuus korvataan kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Piraattipuolue kannattaa asevelvollisuudesta luopumista. Samalla siirryttäisi maanpuolustuksessa käytäntöön, jossa Suomen armeijan muodostaisivat nykyisen kaltainen rajavartiolaitos ja vapaaehtoisista, motivoituneista kansalaisista koostuva pieni ja tehokas, lähinnä kyberturvallisuusuhkiin keskittyvä ammattiarmeija. Uskottava puolustus käsitteenä on aikansa elänyt, Suomelle suurin, ja ainoa todellinen uhka ovat epämääräisiltä tahoilta tulevat kyberhyökkäykset, näitä vastaan on varauduttava nykyistä tehokkaammin."

Perustelut: Asevelvollisuus on ensinnäkin epätasa-arvoisuuden huipentuma, miehiltä ryöstetään vähintään puoli vuotta nuoruudestaan. Tämä on ihan suoraa orjuuttamista. Haittavaikutukset maan taloudelle näkyvät paitsi suoraan tietty asevelvollisuusjärjestelmän ylläpidon hinanssa, niin myös työurien lyhentymisessä. Ilman asevelvollisuutta jokaisen miehen työura olisi vähintään puoli vuotta pidempi. Taloustaitajat voivat laskea paljonko se hyödyttäisi. Suuren armeijan ylläpito maksaa järjettömästi rahaa, nyt pitäisi Hornetit vaihtaa uusiin… Kivoja lelujahan nuo Hornetit, tykit ja tankit ovat, mutta mitään järkeä niiden ylläpidossa ei ole. Säästöjä kun haetaan nykyisessä taloustilanteessa niin kyllähän tällaisesta turhasta isojen poikien leikkitouhusta pitäisi ensimmäisenä luopua.

Suomi ei tarvitse valtavaa armeijaa mihinkään. Meitä ei mikään, ei kukaan sotilaallisesti uhkaa. Uhkana sen sijaan näen lisääntyvät kyberhyökkäykset. Näitä tulee sieltä täältä, ei mistään tietystä maasta erityisesti. Puolustusvoimien uusi tärkein tehtävä voisi olla Suomen tietoliikenteen turvaaminen.

2.3.8 Äänestys: Asevelvollisuus 2 - Tapani (Kyllä) vs. Asevelvollisuus 3 - Pekka (Ei) // EI ÄÄNESTETÄ Approval -%
2.3.9 Äänestys: Edellisen voittaja / Tapani (Kyllä) vs. Asevelvollisuus 1 - Mikko (Ei) Approval -%
2.3.10 Äänestys: Edellisen voittaja (Kyllä) vs. nykyinen ohjelma (Ei) Approval -%
Created by jln Last edit: