Tänne voi lisätä formaalit, äänestysvalmiit muutosehdotukset puolueen ohjelmiin, jotta niistä voidaan äänestää kun ohjelmia seuraavan kerran muutetaan. "Äänestysvalmis" tarkoittaa sitä, että ehdotuksessa on jo valmiiksi mietitty: Lisää ehdotus halutun ohjelman ja otsikon alle muodossa:
rivinro, lisäys/muutos/poisto, ehdottaja (jos joku muu kuin se joka kirjaa sen tänne)

Jos pystyt tiivistämään muutoksen sisällön lyhyellä yhden rivin lauseella, lisää sekin titleen, muussa tapauksessa anna olla. (Rivinumeroita ei vielä ole tiedossa joten ne voi unohtaa tässä vaiheessa ja lisätä myöhemmin.)

Kommenttikenttään kirjoita itse ehdotus. Jos lisäys, kirjoita lisättävä teksti kokonaisuudessaan. Jos poisto, kirjoita poistettava teksti (tai jos isompi kokonaisuus, mistä lauseesta alkaen poisto alkaa ja minne päättyy). Muutoksessa kirjoita ensin korvattava teksti, "muutetaan muotoon" ja sitten uusi teksti.

Mallisuorituksia voi katsoa vuoden 2013 kevätkokouksen ehdotuksista.

Jos ehdotus ei sovi mihinkään olemassolevaan kohtaan, sen voi lisätä otsikon "Muut ehdotukset"-alle.

Nykyinen ohjelma

Questions
# Question Approval
3.2 Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
3.2.1 Muutos: Tarkennetaan kansanäänestysaloitetta Approval 100%
 
Muutetaan kappale:

"Lisäksi on otettava käyttöön kansanäänestysaloitteet."

Muotoon:

"Lisäksi on otettava käyttöön kansanäänestysaloite, joka velvoittaa viranomaisia järjestämään kansanäänestyksen aloitteessa esitetystä asiasta, mikäli vähintään 50 000 kansalaista sitä vaatii."

3.2.2 Lisäys: Vaalipiirit tulee poistaa Approval 0%
 
Lisätään "Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen"-osioon kappale:
"Vaalipiirit tulee poistaa

Sopivan ehdokkaan löytämistä ei tule vaikeuttaa sillä, että kielletään äänestämästä muita kuin oman vaalipiirin ehdokkaita. Vaaleissa tulee voida äänestää parhaaksi katsomaansa ehdokasta riippumatta siitä missä ehdokas sattuu asumaan. Halukkaat voivat toki edelleen äänestää lähimpänä asuvaa ehdokasta jos kokevat sen olevan tärkeä kriteeri ehdokkaan valinnassa."

3.2.3 Lisäys: Äänioikeusikäraja tulee alentaa 16 vuoteen (Ahto) Approval 100%
 
Piraattipuolue kannattaa äänioikeusikärajan alentamista 16 vuoteen kaikissa vaaleissa. Suomessa äänioikeus on tällä hetkellä myös niillä 18 vuotta täyttäneillä, jotka on vammaisuuden tai terveydellisten syiden vuoksi julistettu vajaavaltaisiksi, eikä 16-17-vuotiaiden kyky ymmärtää yhteiskunnallisia kysmyksiä ole tätä erityisryhmää heikompi.
Foorumi
3.2.4 Muutos: osallistuva -> osallistava (Tapani) Approval 100%
 
Esitän että tietoyhteiskuntaohjelman kohdasta
Osallistuva demokratia
ensimmäisen kappaleen sisältä rivi:
"Parantuneen tiedonsaannin mahdollistamana myös maamme demokraattista järjestelmää on kehitettävä enemmän vuorovaikutusta suosivaksi, osallistuvaksi demokratiaksi."

muutetaan muotoon:
"Kehittyneen viestintäteknologian mahdollistamana myös maamme demokraattista järjestelmää on kehitettävä enemmän vuorovaikutusta suosivaksi, osallistavaksi demokratiaksi."

Lisäksi esitän että otsikko korjataan muotoon ”osallistava demokratia.”
3.2.5 Lisäys: Kansalaisten mielipiteitä mittaava palvelu (Tapani) Approval 0%
 

Teknologia mahdollistaa kansalaisten osallistumisen verkkoäänestyksiin luotettavasti tunnistautumalla. Palvelu joka tuottaa reaaliaikaista tietoa kansalaisten mielipiteistä auttaa ohjaamaan julkista keskustelua yleisesti merkittäväksi koettuihin asioihin, sekä antaa kanavan esittää väestön yleinen hyväksyntä tai hylkääminen silloin kun yleinen mielipide sellaiseksi kääntyy. Vapaa sisällön käyttöoikeus takaa että palvelun ympärille kehittyy ajan saatossa muita palveluita palvelemaan kaikkia median, kansalaisjärjestöjen ja äänestäjien tarpeita.

Palvelun käyttöön osallistuminen on luonnollisesti vapaaehtoista, mutta siitä tulisi tehdä halukkaille mahdollisimman helppoa. Suoran demokratian riskit eivät toteudu, koska todellista päätäntävaltaa ei siirretä. Kyseessä on siis pehmeä menetelmä tuoda kansalaisten yleistä tahtoa eduskunnan päätöksentekoon.

3.2.6 Lisäys 1: Verkkoäänestys (Ahto) Approval 0%
 
Ehdotus (lisäys Tietoyhteiskuntaohjelman Osallistuva demokratia -osion loppuun):
Piraattipuolue vastustaa verkkoäänestyksen käyttöönottoa valtakunnallisissa vaaleissa, koska sitä ei voida toteuttaa riittävän turvallisesti. Mikäli verkkoäänestystä kuitenkin päätetään kokeilla, tulisi kokeilu aloittaa ulkomailla asuvista suomalaisista, joiden käytännön äänestysmahdollisuuksia verkkoäänestys parantaisi eniten. Piraattipuolue hyväksyy verkkoäänestyksen kunnallisissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä. Verkkoäänestyksen ei kuitenkaan pidä olla ainoa mahdollinen äänestystapa.
Perustelut: Verkkoäänestyksestä on meneillään lausuntokierros, joten meidän on joka tapauksessa otettava pian kantaa asiaan. Tiedän, että asiasta on eriäviä mielipiteitä joten siksi puoluekokous on hyvä paikka kannan ottamiselle. Mielestäni Piraattipuolueen tulee olla teknorealistinen puolue, ei siis -optimistinen tai -pessimistinen. Realismia on se, ettei verkkoäänestystä voida tällä hetkellä toteuttaa riittävän tietoturvallisesti.

Kunnalliset neuvoa-antavat kansanäänestykset eivät kuitenkaan ole niin kriittisiä yhteiskuntarauhan kannalta, että niissä olen valmis verkkoäänestyskokeilun sallimaan.

Verkkoäänestyksen tueksi yleensä esitettyjä argumentteja ei ole pystytty osoittamaan päteviksi käytännössä. Asiaa olen perustellut kirjoituksessani: http://ahtoapajalahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/165607-nettinaiminen-nettikutsunnat-nettiaanestys
3.2.7 Lisäys 2: Verkkoäänestys (Tapani) Approval 100%
 
Esitän lisäystä Tietoyhteiskuntaohjelman Osallistuva demokratia -osion loppuun

"Piraattipuolue katsoo ettei verkkoäänestystä voi tällä hetkellä toteuttaa riittävän turvallisesti, että sitä voisi käyttää valtakunnallisissa vaaleissa. Mikäli verkkoäänestystä kuitenkin päätetään kokeilla, tulisi kokeilu aloittaa ulkomailla asuvista suomalaisista, joiden käytännön äänestysmahdollisuuksia verkkoäänestys parantaisi eniten. Tällöin verkkoäänestys tulee toteuttaa avoimella lähdekoodilla, sekä järjestelmä tulee voida tarkastaa kaikkien vaaleihin osallistuvien puolueiden toimesta. Verkkoäänestyksen ei pidä olla ainoa mahdollinen äänestystapa."

Perustelut:
Kysymykset vaalisalaisuuden ja vaalien luotettavuuden säilymisestä verkkoäänestyksessä ovat valideja. Ei kuitenkaan voida olettaa ettei teknologia tarjoaisi käytännön ongelmiin myöhemmässä vaiheessa käytännön ratkaisuja.

Lähtökohtaisesti kaikkien äänestysjärjestelmien tulee olla tehty avoimella lähdekoodilla jotta suuri yleisö voi sen luotettavuuden tarkistaa.
3.2.8 Lisäys 1 - Ahto (Kyllä) vs Lisäys 2 - Tapani (Ei) Approval -%
3.2.9 Edellisen voittaja (Kyllä) vs Puolueohjelma (Ei) Approval -%
Created by jln Last edit: