Prev

Yksilönvapausohjelma

Yhdenvertaisuus

Muutos: Avioliittolaki (Satu)

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

0.00%

Answers: 1 ( 100.00% )

Korvataan:
"Sukupuolisidonnainen avioliittolaki ja siihen liittyvät oikeudet saattavat seksuaalivähemmistöjä eriarvoiseen asemaan muuhun väestöön nähden. Kaikkia rekisteröityjä parisuhteita, mukaanlukien avioliitto, tulee käsitellä yhdenvertaisina ”rekisteröityinä suhteina” laissa. Jos näin ei ole, avioliittolain tulee olla sukupuolineutraali. Historiallisesti ja uskonnollisesti värittyneen avioliittokäsitteen voi jättää lainsäädännön ulkopuolelle yhdistyksille ja kirkollisille instituutioille. Myös useamman kuin kahden henkilön rekisteröidyt suhteet tulee sallia. Avoliitto-käsite tulee poistaa lainsäädännöstä."

Tekstillä
"Kaikkien keskenään avioliittoon haluavien tulee voida solmia avioliitto sukupuoleen, lukumäärään tai uskontokuntaan katsomatta. Avioliitto tulee voida vahvistaa ilmoitusmenettelyllä, seremonioiden ei tule olla pakollisia. Uskonnollisten yhteisöjen vihkimisoikeus pitää perua, ja ne voivat virallisen vihkimisen jälkeen suorittaa omat seremoniansa."

Approval
Yes ( 0 ): No ( 1 ):
Created by jln Last edit: by jln