Prev

Yksilönvapausohjelma

Yhdenvertaisuus

Lisäys 2: Vanhemmuus (Satu)

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

0.00%

Answers: 1 ( 100.00% )

Vanhemmuus

Lapsen vanhemmiksi tulisi vahvistaa vain sellaiset henkilöt, jotka ovat keskenään sopineet lapsen tekemisestä. Aikuiset ihmiset voivat sopia ennen hedelmöitystä, kenestä tulee lapsen vanhempi ja tarvitseeko vanhemman olla biologinen tai kuinka monta vanhempaa lapsella tulee olemaan. Jos minkäänlaista sopimusta ei ole tehty (esim. ns. vahinkoraskauden sattuessa) vanhemmaksi tulisi vahvistaa ainoastaan raskaaksi tullut nainen tai hänen kanssaan vanhemmudesta sopimukseen päässyt muu henkilö (tämä ei sulje pois sopimusta siittäjän kanssa). Lapsella ja siittäjällä olisi oikeus toisiinsa vain, jos siitä on tehty sopimus, ei mitenkään automaattisesti. Tästä seuraisi myös se, että jos sopimusta ei ole tehty, raskaaksi tullut nainen ei voisi vaatia elatusmaksuja, mutta ei toisaalta tarvitse suostua mihinkään siittäjän vaatimuksiin. Jos taas sopimus on tehty, tehdään niin kuin sopimuksessa lukee.

Huoltajat ovat lapsesta vastuussa siten, miten ovat asiasta keskenään sopineet. Valtiota tarvitaan apuun ainoastaan sellaisissa poikkeustilanteissa, joissa sopimuksessa ei olekaan pysytty. Jos sopimuksen laatiminen on jostain syytä erityisen vaikeaa, siinä voisi lastensuojelu avustaa.

Lapsen oikeuteen tietää alkuperästään, voidaan kertoa juuri niin kuin huoltaja tai huoltajat pitävät parhaana lapsen kannalta.

Sukusolun luovuttajan tietoja ei tule antaa kenellekään eikä niistä tule pitää mitään rekisteriä kuin ainoastaan terveystietojen osalta. Terveystiedot voidaan arkistoida terveydenhuoltoon siten, että tietoja ei luovuteta muille kuin tarpeen vaatiessa terveydenhuollon ammattilaisille. Luovuttaja voi henkilö- ja yhteystietonsa tulevalle lapselle, mutta sen ei pitäisi olla millään tavalla pakollista. Luovuttaja ja vastaanottaja voivat sopia lapsenteosta ja muusta sopimukseen liittyvästä toimenpiteitä suorittavan hoitopaikan välityksellä ilman, että heidän olisi edes pakko tavata keskenään.

Approval
Yes ( 0 ): No ( 1 ):
Created by jln Last edit: by jln