Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen

Muutos: osallistuva -> osallistava (Tapani)

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

100.00%

Answers: 1 ( 100.00% )

Esitän että tietoyhteiskuntaohjelman kohdasta
Osallistuva demokratia
ensimmäisen kappaleen sisältä rivi:
"Parantuneen tiedonsaannin mahdollistamana myös maamme demokraattista järjestelmää on kehitettävä enemmän vuorovaikutusta suosivaksi, osallistuvaksi demokratiaksi."

muutetaan muotoon:
"Kehittyneen viestintäteknologian mahdollistamana myös maamme demokraattista järjestelmää on kehitettävä enemmän vuorovaikutusta suosivaksi, osallistavaksi demokratiaksi."

Lisäksi esitän että otsikko korjataan muotoon ”osallistava demokratia.”

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln