Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen

Muutos: osallistuva -> osallistava (Tapani)

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Esitän että tietoyhteiskuntaohjelman kohdasta
Osallistuva demokratia
ensimmäisen kappaleen sisältä rivi:
"Parantuneen tiedonsaannin mahdollistamana myös maamme demokraattista järjestelmää on kehitettävä enemmän vuorovaikutusta suosivaksi, osallistuvaksi demokratiaksi."

muutetaan muotoon:
"Kehittyneen viestintäteknologian mahdollistamana myös maamme demokraattista järjestelmää on kehitettävä enemmän vuorovaikutusta suosivaksi, osallistavaksi demokratiaksi."

Lisäksi esitän että otsikko korjataan muotoon ”osallistava demokratia.”

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln