Prev

Yksilönvapausohjelma

Vapauksien lisääminen

Muutos: Asevelvollisuus 1 (Mikko)

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

0.00%

Answers: 1 ( 100.00% )

Ehdotan, että Yksilönvapausohjelman 3. luvun ”Vapauksien lisääminen” sisältämän kappaleen ”Asevelvollisuus” sisältö poistetaan ja korvataan seuraavalla tekstillä:

"Asevelvollisuus on yksi Suomen ulkoisen turvallisuuden kulmakivistä. Piraattipuolue kannattaa sitä, että sekä asevelvollisuuden, sotilaallisen liittoutumisen ja riittävien asehankintojen avulla varmistetaan jatkossakin mahdollisuudet koko maan puolustamiseen hyökkääjältä ja luodaan riittävä pelote potentiaaliselle hyökkääjälle olla puuttumatta maamme itsemääräämisoikeuteen.

Piraattipuolue katsoo kuitenkin, että nykyiseen asevelvollisuusjärjestelmään liittyy ongelmia sukupuolten tasa-arvon kannalta, joten asevelvollisuutta tulee kehittää suuntaan, jossa sen suorittavat saavat paremman korvauksen siihen osallistumisesta ja asepalvelus räätälöidään sen mukaan, että se tukee osaltaan sen suorittaneiden siirtymistä tai paluuta töihin tai opiskelupaikkaan. Piraattipuolue ei hyväksy asevelvollisten ajamista taloudellisiin ongelmiin tai vaikeuksiin perheensä elättämisessä.

Tasa-arvo-ongelmien vähentämiseksi Piraattipuolue kannattaa siirtymistä sukupuolineutraaleihin kutsuntoihin, joissa miehille määrätään palveluspaikka nykyiseen tapaan ja naisille tarjotaan parempaa tietoa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja asepalveluksen suorittamisesta. Aseistakieltäytymisestä langetettavista valvonta- ja vapausrangaistuksista tulee luopua tilanteissa, joissa on todettavissa asevelvollisen asevelvollisuuden suorittamiselle selkeä perhe-elämästä tai muista henkilökohtaisista syistä aiheutuva este.

Tuomioistuinkäsittelyistä tulee poistaa sotilasjäsenet ja myös kaikki Puolustusvoimia koskevat oikeudenkäynnit tulee järjestää tavallisina siviili- tai rikosoikeudenkäynteinä. Sotilashenkilöitä tulee voida kuulla tuomioistuimissa vain asianomistajina tai todistajina."

Perustelut (ei puolueohjelmaan):

Suomen ja koko Euroopan turvallisuusilmapiiri on jyrkästi huonontunut sen jälkeen kun Piraattipuolue asettui kesällä 2013 virallisesti asevelvollisuuden vastaiselle kannalle. Yhä useammat kansalaiset ovat tietoisia siitä, että terrorismin, kauppasotien ja tietoverkkosodankäynnin lisäksi myöskään perinteisiä sotilaallisia uhkia ei voida sulkea pois. Asevelvollisuuden poiston tasa-arvotavoitteet ovat periaatetasolla hienoja, mutta romuttuvat siihen, että valtion sotilaallisesti luhistuessa mistään kansalaisoikeuksista ei voida pitää kiinni kun se ei enää ole omien päättäjien päätäntävallassa.

Piraattipuolueen julkikuvan kannalta asevelvollisuuden vastaisuus on jo nyt saattanut aiheuttaa ongelmia, kun puolue yhdistetään uutisoinnissa yleisesti maanpuolustusvastaisiin liikkeisiin (Sadankomitea, Rauhanpuolustajat), joiden historiallinen lähtökohta on ollut Neuvostoliiton tarkoitusperien edistäminen Euroopassa kylmän sodan hankalimmissa vaiheissa 1960- ja 1970-luvuilla. Katson, että Piraattipuolueen kannattaisi nykytilanteessa palauttaa asevelvollisuus ja isänmaamme puolustaminen kunniaan ja ratkoa tunnettuja tasa-arvo- ja muita asevelvollisuusjärjestelmän ongelmia niissä raameissa, ettei Suomen ulkoinen turvallisuus niitä toteutettaessa vaarantuisi.

Approval
Yes ( 0 ): No ( 1 ):
Created by jln Last edit: by jln