Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

Opetus tietoyhteiskunnassa

Muutos: Media- ja mainoslukutaidon opetusta lisättävä (Tapani)

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

100.00%

Answers: 1 ( 100.00% )

Esitän että otsikon
Muutokset oppisisältöihin
kolmas kappale:

"Nyky-yhteiskunnassa on paljon valinnanmahdollisuuksia, joten myös itsetuntemus on tärkeää. Jokaisen on hyvä tuntea psykologiset tosiasiat omasta ja muiden ajattelusta ja sosiaalisesta toiminnasta. Psykologiaa ja sosiaalista kanssakäymistä koskeva opetus ja kasvatus aloitetaan jo alaluokilta. Sitä tulisi harjoittaa terveystiedon oppiaineessa, joka tulisi aloittaa jo alaluokilla."

muutettaisiin muotoon

"Elämme informaatioyhteiskunnassa, jossa tarve ymmärtää viestinnän syitä ja vaikutuksia on tärkeää. Viestit ohjaavat yksilöitä tahattomasti, mutta viestinnällä myös pyritään ohjaamaan ihmisten valintoja ja mielipiteitä. Terveet kanssakäymis- ja neuvottelutaidot, sekä ihmismielen tuntemus kasvattaa yksilöissä yhteistyökykyä ja itsevarmuutta. Täten media- ja mainoslukutaitoa, psykologiaa sekä sosiaalista kanssakäymistä koskevalla opetuksella ja kasvatuksella tulee olla riittävästi painoarvoa jo peruskoulun alaluokilta lähtien."

Perustelut

Koska kaikki yksilöt altistuvat viestinnälle jo lapsesta pitäen, ei ole syytä olla kouluttamatta väestöä kykeneväiseksi ymmärtämään kuinka viestinnällä pyritään ohjailemaan heitä valinnoissaan. Informaatiotulvassa diskurssianalyysin osaaminen, sekä kyky rakentaa konsensus eriävistä mielipiteistä huolimatta on oleellista toimivan demokratian ylläpitämiseksi.

Sosiaaliset ja psykologiset taidot ovat terveen sosiaalisen kanssakäymisen kulmakivi, jonka opettaminen on laiminlyöty suomessa jo aivan liian kauan.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln