Prev

Yksilönvapausohjelma

Sananvapaus, verkkoneutraliteetti ja yksityisyys

Lisäys: Vakuutusyhtiöillä ei oikeutta hinnoitella sukupuolen tai tai muiden yksityisasioiden perusteella (Mikko)

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

100.00%

Answers: 1 ( 100.00% )

Ehdotan, että Yksilönvapausohjelmaan lisätään kohtaan ”Yksityisyys”, 4. kappale:

"Osa vakuutusyhtiöiden myöntämistä vakuutuksista on luonteeltaan yhteiskunnallisesti merkittäviä joko siksi, että ne ovat pakollisia tai koskevat luonnostaan huomattavan laajoja väestönosia, esimerkkinä sairausvakuutukset. Piraattipuolue edellyttää, että tämäntyyppisiä vakuutuksia myönnetään tasa-arvoisesti ottamatta vakuutuksenottajan sukupuolta huomioon tai loukkaamatta vakuutuksenottajan muitakaan yksityisoikeuksia. Liikennevakuutuksia myöntäessään vakuutusyhtiöillä ei tule olla oikeutta vakuutettavan henkilön tai liikennevälineen seurantatietoihin tai oikeutta vaatia tällaisia tietoja vakuutuksen myöntämisen ehtona tai alennusperusteena. Vakuutuksia, jotka koskevat yksittäisiä arvoesineitä ja ovat luonteeltaan harvinaisempia tai vapaaehtoisia, myöntäessä, saa kuitenkin hinnoitella vakuutettavan esineen vahingoittumisriskin parhaan saatavissa olevan tiedon mukaan."

Perustelut (ei puolueohjelmaan): On osoittautunut, että vakuutusyhtiöt sinänsä markkinataloudellisista syistä pyrkivät hinnoittelemaan erilaisia riskejä toiminnassaan. Joissakin tapauksissa tällainen toiminta kuitenkin puuttuu räikeästi ihmisten yksityisyydensuojaan ja tasa-arvoon tilanteissa, joissa vakuutuksen otto on tosiasiallisesti pakollista yhteiskuntarakenteellisista syistä. Tällöin on tarve lainsäädännöllisesti subventoida ja tasata riskien kustannuksia laajempien väestöryhmien kesken.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln