Prev

Yksilönvapausohjelma

Vapauksien lisääminen

Muutos: Asevelvollisuus 2 (Tapani)

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

100.00%

Answers: 1 ( 100.00% )

Yksilönvapausohjelman sisältö kohdasta asevelvollisuus korvataan kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä ei kohtele kansalaisia tasa-arvoisesti eikä miesten pakottaminen palvelukseen vankilan uhalla sovi yksilönvapautta kunnioittavaan valtioon. Siksi asepalvelus tulee muuttaa vapaaehtoiseksi molemmille sukupuolille."

"Jotta asepalvelusta suorittamaan saadaan riittävästi vapaaehtoisia, tulee siitä saada riittävä korvaus. Lisäksi asepalvelus tule räätälöidä siten että se tukee osaltaan sen suorittaneiden siirtymistä tai paluuta töihin tai opiskelupaikkaan. Piraattipuolue ei hyväksy asepalvelusta suorittavien ajamista taloudellisiin ongelmiin tai vaikeuksiin perheensä elättämisessä."

"Piraattipuolue kannattaa siirtymistä sukupuolineutraaleihin kutsuntoihin ja varusmiespalveluksen järjestämistä siten, että mahdollisimman moni ikäluokan varusmieskoulutukseen motivoituneista yksilöistä suorittaisi vähintään peruskoulutuskauden. Aseistakieltäytymisestä langetettavista valvonta- ja vapausrangaistuksista tulee luopua."

"Tuomioistuimistosta tulee poistaa sotilasjäsenet ja kaikki Puolustusvoimia koskevat oikeudenkäynnit tulee järjestää siviilioikeudenkäynteinä rauhan aikana."

Perustelut:
Nykyinen asevelvollisuuskannan muotoilu vaatii hiomista. Aiempi sisältö säilyy esityksessä, mutta tarkentaa keinoja tasa-arvoistaa asevelvollisuutta sekä tuoda varusmiespalveluksen pariin motivoituneet yksilöt. Lisäksi esityksen loppuosa vaatii nykyisen oikeuskäytännön muuttamista, missä puolustusvoimia koskevan rikoksen tai syytetyn ollessa varusmies tai puolustusvoimien henkilöstöä oikeudenkäynnissä tuomiosta on päättämässä myös puolustusvoimien edustaja. Käytäntö on rauhanaikana poikkeuksellinen. Peruskoulutuskausi on n. 8 viikkoa.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln