Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen

Lisäys 2: Verkkoäänestys (Tapani)

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Esitän lisäystä Tietoyhteiskuntaohjelman Osallistuva demokratia -osion loppuun

"Piraattipuolue katsoo ettei verkkoäänestystä voi tällä hetkellä toteuttaa riittävän turvallisesti, että sitä voisi käyttää valtakunnallisissa vaaleissa. Mikäli verkkoäänestystä kuitenkin päätetään kokeilla, tulisi kokeilu aloittaa ulkomailla asuvista suomalaisista, joiden käytännön äänestysmahdollisuuksia verkkoäänestys parantaisi eniten. Tällöin verkkoäänestys tulee toteuttaa avoimella lähdekoodilla, sekä järjestelmä tulee voida tarkastaa kaikkien vaaleihin osallistuvien puolueiden toimesta. Verkkoäänestyksen ei pidä olla ainoa mahdollinen äänestystapa."

Perustelut:
Kysymykset vaalisalaisuuden ja vaalien luotettavuuden säilymisestä verkkoäänestyksessä ovat valideja. Ei kuitenkaan voida olettaa ettei teknologia tarjoaisi käytännön ongelmiin myöhemmässä vaiheessa käytännön ratkaisuja.

Lähtökohtaisesti kaikkien äänestysjärjestelmien tulee olla tehty avoimella lähdekoodilla jotta suuri yleisö voi sen luotettavuuden tarkistaa.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln