Questions
# Question Approval
2 Tietoyhteiskuntaohjelma
2.1 1. Tekijänoikeudet ja patentit
 
2.1.1 Muutos: Tekijänoikeussuoja 50 vuotta julkaisusta Approval 33%
 
Nykyisessä ohjelmassa vaaditaan tekijänoikeuden lyhentämistä kymmeneen vuoteen julkaisusta. Se ei kuitenkaan ole realistinen tavoite, olisi parempi vaatien sen lyhentämistä 50 vuoteen julkaisusta, joka sekin olisi jo huomattava parannus nykytilanteeseen. Alunperin Raoul Plommerin ehdotus foorumilla
2.2 2. Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
2.3 3. Ohjelmistohankkeet
2.4 4. Tieto ja tutkimus
2.4.1 Muutos:Tutkimukselle perusrahoitus, ettei tutkijoiden aika kulu rahoitushakemusten tekemiseen Approval 100%
 

(Juho) Ehdotan, että nykyinen muoto:

"Julkinen tutkimusrahoitus pitää aina myöntää vertaisarvioidun ja avoimen kilpailutuksen perusteella. Muunlaista julkista tutkimusrahoitusta ei tule myöntää."

Muutetaan muotoon:

"Yliopistojen ja julkisten tutkimuslaitosten perusrahoituksen on oltava kunnossa niin, että perustutkimus ja -opetus tai tutkimuslaitosten perustehtävät eivät häiriinny työläiden rahoitushakemusten takia. Perusrahoituksen päälle esimerkiksi Suomen Akatemian kautta jaettavan kilpaillun tutkimusrahoituksen pitää perustua avoimiin kriteereihin ja vertaisarviointiin."

Created by jln Last edit: