Questions
# Question Approval
2.4 4. Tieto ja tutkimus
2.4.1 Muutos:Tutkimukselle perusrahoitus, ettei tutkijoiden aika kulu rahoitushakemusten tekemiseen Approval 100%
 

(Juho) Ehdotan, että nykyinen muoto:

"Julkinen tutkimusrahoitus pitää aina myöntää vertaisarvioidun ja avoimen kilpailutuksen perusteella. Muunlaista julkista tutkimusrahoitusta ei tule myöntää."

Muutetaan muotoon:

"Yliopistojen ja julkisten tutkimuslaitosten perusrahoituksen on oltava kunnossa niin, että perustutkimus ja -opetus tai tutkimuslaitosten perustehtävät eivät häiriinny työläiden rahoitushakemusten takia. Perusrahoituksen päälle esimerkiksi Suomen Akatemian kautta jaettavan kilpaillun tutkimusrahoituksen pitää perustua avoimiin kriteereihin ja vertaisarviointiin."

Created by jln Last edit: