Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

4. Tieto ja tutkimus

Muutos:Tutkimukselle perusrahoitus, ettei tutkijoiden aika kulu rahoitushakemusten tekemiseen

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

100.00%

Answers: 4 ( 80.00% )

(Juho) Ehdotan, että nykyinen muoto:

"Julkinen tutkimusrahoitus pitää aina myöntää vertaisarvioidun ja avoimen kilpailutuksen perusteella. Muunlaista julkista tutkimusrahoitusta ei tule myöntää."

Muutetaan muotoon:

"Yliopistojen ja julkisten tutkimuslaitosten perusrahoituksen on oltava kunnossa niin, että perustutkimus ja -opetus tai tutkimuslaitosten perustehtävät eivät häiriinny työläiden rahoitushakemusten takia. Perusrahoituksen päälle esimerkiksi Suomen Akatemian kautta jaettavan kilpaillun tutkimusrahoituksen pitää perustua avoimiin kriteereihin ja vertaisarviointiin."

Approval
Yes ( 4 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln