Questions
# Question Approval
1.1.2 2. Sananvapaus, verkkoneutraliteetti ja yksityisyys
 
Lukuun 2. Sananvapaus, verkkoneutraliteetti ja yksityisyys liittyvät esitykset.
1.1.2.1 130 Muutos: "yksittäiset" muotoon "yksityiset" (VSP) Approval -%
 
130. Ehdotetaan muutettavaksi "yksittäiset" muotoon "yksityiset".
1.1.2.2 152 Poisto: Ikärajojen vapaaehtoisuus (VSP) Approval -%
 
152. Ehdotetaan poistettavaksi "Elokuvien ja videopelien ikärajojen asettamisen on oltava täysin vapaaehtoista"
1.1.2.3 154 Muutos (VSP) Approval -%
 
154. Ehdotetaan muutettavaksi
“Yhteyden tarjoajien ei pidä rajoittaa verkon käyttöä mielivaltaisesti, eikä palvelun tarjoajaa pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjän tekemisistä.”
muotoon
"Yhteyden tarjoajien tulee kohdella kaikkia yhdenvertaisesti."
1.1.2.4 152 Muutos: Epäkaupallisten elokuvien ikärajojen asettaminen on oltava täysin vapaaehtoista. (Malinen) Approval -%
1.1.2.5 180 Muutos: Yhdysvallat -> Muut valtiot (Pekka) Approval -%
 
Muutetaan muotoon: Viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen väärinkäyttö on erityisesti otettava esille EU:n ja muiden valtioiden välisissä kauppaneuvotteluissa.
1.1.2.6 152 muutos (Malinen) Approval -%
 
Sana "Elokuvien" korvataan ilmaisulla "Epäkaupallisten elokuvien".
1.1.2.7 152 muutos (Ruuhijärvi) Approval -%
 
Lause tulee muuttaa muotoon: Elokuvien ja videopelien ikärajojen asettamisen on oltava täysin vapaaehtoista, mutta valtio voi kannustaa alan itsesäätelyelimen perustamiseen.
1.1.2.8 152 muutos (Savolainen) Approval -%
 
Rivi muutetaan muotoon: Elokuvien ja videopelien ikärajojen asettamisen on oltava täysin vapaaehtoista. Valtio voi tarjota ikärajajärjestelmän, mutta siihen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista.
1.1.2.9 137 muutos (Vaarnas) Approval 100%
 
Lause muutetaan muotoon: Sananvapaus tarkoittaa yksilön oikeutta vapaasti ilmaista itseään ilman pelkoa oikeudellisista seuraamuksista.
1.1.2.10 148 poisto (Plommer) Approval -%
 
Sana "sukupuolisiveellisyyden" poistetaan.
1.1.2.11 155 muutos (Apajalahti) Approval -%
 
Muutetaan lause muotoon: Yhteyden tarjoajien tulee kohdella kaikkia yhdenvertaisesti, eikä palvelun tarjoajaa pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjän tekemisistä.
1.1.2.12 155 muutos (Plommer) Approval -%
 
Muutetaan lause muotoon: Internet-operaattorien ei pidä rajoittaa verkon käyttöä välitetyn sisällön ja protokollan perusteella, eikä palvelun tarjoajaa pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjän tekemisistä.
1.1.2.13 155 muutos (Karvinen) Approval -%
 
Muutetaan muotoon: Yhteyden tarjoajien tulee kohdella kaikkia asiakkaitaan tasapuolisesti, eikä palvelun tarjoajaa pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjien tekemisistä.
1.1.2.14 155 muutos (Ruuhijärvi) Approval -%
 
Muutetaan muotoon: Maksullisen yhteyden tarjoajalla ei ole oikeutta rajoittaa verkon käyttöä sisällön perusteella, eikä palvelun tarjoajaa pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjän tekemisistä.
1.1.2.15 155 muutos (Virtaperko) Approval 100%
 
Muutetaan muotoon: Julkinen internet-yhteyttä tarjoava taho ei saa rajoittaa täysivaltaisen aikuisen verkkosisältöihin pääsyä, eikä yksityinen internet-yhteyttä tarjoava taho saa rajoittaa sitä kotirauhan piirissä. Palvelun tarjoajaa ei pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjän tekemisistä.
1.1.2.16 180 muutos (Hämynen) Approval -%
 
Muutetaan muotoon: Viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen väärinkäyttö on erityisesti otettava esille kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa.
1.1.2.17 172 lisäys (Kukkonen) Approval 100%
 
Riviltä 172 alkavan virkkeen perään lisäys: Käytössä olevia yleisiä biotunnisterekistereitä ei saa hyödyntää rikostutkinnassa.
1.1.2.18 180 muutos (Plommer) Approval 100%
 
Muutetaan muotoon: Viestintäsalaisuuden ja tietosuojan piiriin kuuluvien tietojen väärinkäyttö on erityisesti otettava esille kansianvälisissä kauppaneuvotteluissa.
1.1.2.19 142 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivit 142-146, muutetaan kappale muotoon: Sisällön suhteen ainoat jälkikäteissensuurin tai rangaistuksen oikeuttavat perusteet ovat kunnianloukkaus, kun sen voidaan perustellusti katsoa aiheuttavan kohtuutonta haittaa yksityishenkilölle, petos, yksityishenkilöön tai kansanryhmään kohdistuva konkreettinen uhkaus, vaaralliseen rikokseen kehottaminen, yksityisyyttä loukkaava tiedon levittäminen tai sellainen salassapidettävien tietojen paljastaminen, joka aiheuttaa uhan yksityishenkilöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Ennakkosensuuria ei pidä lainkaan sallia.
1.1.2.20 148 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Muutetaan sana "sukupuolisiveellisyyden" sanaksi "siveellisyyden".
1.1.2.21 152 muutos (Vaarnas) Approval 100%
 
Muutetaan kappale muotoon: Elokuvien ja videopelien ikärajojen asettamisen on oltava täysin vapaaehtoista. Pakollinen ikärajajärjestelmä haittaa ennen kaikkea pienten sisällöntuottajien työtä lisäämällä byrokratiataakkaa ja kuluja. Sen sijaan sisällöntuottajia tulisi kannustaa itsesääntelevän toiminnan lisäämiseen.
Created by jln Last edit: