Questions
# Question Approval
1.1.4 4. Yhdenvertaisuus
 
Lukuun 4. Yhdenvertaisuus liittyvät esitykset.
1.1.4.1 282 Poisto: Ehdotetaan poistettavaksi sanoja "mahdollisuuksien mukaan". (VSP) Approval 100%
 
Poistetaan sanat "mahdollisuuksien mukaan".
1.1.4.2 292 Poisto: Ehdotetaan poistettavaksi "ja niin edelleen". (VSP) Approval 100%
1.1.4.3 294 Muutos: "pikemminkin institutionalisoivat" muotoon "ylläpitävät" (VSP) Approval 100%
1.1.4.4 296 Poisto: “Vähemmistöjen työllistymistä eri aloilla pitää tukea muilla tavoin.” (VSP) Approval 100%
1.1.4.5 324 Muutos: Piraattipuolue kannattaa kirkon ja valtion erottamista (VSP) Approval 100%
 
324. Ehdotamme muutettavaksi:
"Valtion on kunnioitettava uskonnollisia oikeuksia ja pyrittävä mahdollistamaan oikeus täyspainoiseen uskonnon harjoittamiseen, kun tämä ei suoranaisesti loukkaa muiden vapauksia."
muotoon
"Valtion on kunnioitettava uskonnonvapautta. Valtio ei saa estää tai suosia mitään uskontoja. Piraattipuolue kannattaa kirkon ja valtion erottamista."
1.1.4.6 332 Lisäys: Ympärileikkausten kielto (Jarno Luoma-Nirva) Approval 100%
 
Lisätään Katsomus-kappaleen loppuun riville 332 lause:
"Uskonnonvapaus ei merkitse, että uskonnon ja omantunnon vapauteen vedoten voitaisiin loukata ihmisoikeuksia tai ihmisarvoa. Tämän vuoksi esimerkiksi poikalasten rituaalinen ympärileikkaus on kriminalisoitava."
1.1.4.7 341 Poisto (VSP) Approval 100%
 
341. Ehdotetaan poistettavaksi:
“Riittäviä määrärahoja tulee osoittaa sellaisiin ohjelmiin, jotka kannustavat maahanmuuttajia poliittiseen aktiivisuuteen ja tiedottavat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Myös maahanmuuttajien työllistämishankkeet ovat yhteiskunnalle kannattavia."
1.1.4.8 331 lisäys (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivin 331 loppuun lisäys: Kirkkoja ja uskonnollisia yhdyskuntia on kohdeltava liittymisen ja eroamisen osalta samalla tavalla kuin tavallisia yhdistyksiä. Pienten lasten liittämisestä virallisiksi jäseniksi kirkkoihin ja uskonnollisiin yhdyskuntiin on luovuttava. Tämä ei estä symbolisten kaste- ja vastaavien rituaalien suorittamista.
1.1.4.9 333-344 poisto (Apajalahti) Approval -%
 
Poistetaan rivit 333-344.
1.1.4.10 316. Muutos (Eskelinen) Approval 100%
 
316. Muutetaan virke "Ideaalitilanteessa yksilön sukupuolta valtion ei tarvitsisi edes tietää, kuten ei seksuaalisuuttakaan." muotoon "Valtion ei tarvitse tietää yksilön sukupuolta tai seksuaalisuutta."
1.1.4.11 327 Lisäys (Eskelinen) Approval -%
 
327 Lisätään uusi kappale "Kun eri uskontokuntia kohdellaan yhdenvertaisina, ei valtion ole enää lainkaan tarpeen tietää jokaisen henkilön uskontoa. Tämän vuoksi väestörekisterin ei enää tule sisältää mainintaa uskontokunnasta. Tämä ehkäisee osaltaan uskonnosta johtuvaa syrjimistä."
1.1.4.12 333 Muutos (Eskelinen) Approval -%
 
333. Vaihdetaan otsikko "Etnisyys" otsikkoon "Vähemmistöt"
1.1.4.13 310 Muutos (Ruuhijärvi) Approval 100%
 
Ehdotan rivillä 310-311 olevaa lausetta
”Tämä mahdollistaisi myös lukumäärällisesti poikkeavat rekisteröidyt suhteet”
muutettavaksi muotoon
”Myös useamman kuin kahden henkilön rekisteröidyt suhteet tulisi sallia.”
1.1.4.14 312 Lisäys: Avoliitto-käsite tulee poistaa lainsäädännöstä (whiic) Approval 100%
1.1.4.15 320 Lisäys (whiic) Approval -%
 
Intersukupuolisilla lapsilla tulee olla oikeus säilyä sukupuolellisesti määrittelemättömänä ainakin siihen ikään asti, jolloin hänelle on alkanut muodostua sukupuoli-identiteetti tai jolloin hänen biologinen sukupuolensa olisi luotettavammin todettavissa.
1.1.4.16 313 Poisto: Sukupuoli-kappale kokonaan (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esityksestä poistetaan riveillä 312-320 oleva kappale otsikolla ”Sukupuoli” kokonaan.
1.1.4.17 310 Poisto (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esityksestä poistetaan riviltä 310 virke ”Tämä mahdollistaisi myös lukumäärällisesti poikkeavat rekisteröidyt suhteet.”
1.1.4.18 288 Lisäys (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esitykseen lisätään kohtaan ”Yhdenvertaisuus lain edessä” rivien 288 ja 290 väliin virke:
"Piraattipuolue kannattaa kuitenkin henkilöiden sukupuolta ja perhesiteitä koskevien tietojen kirjaamista väestörekisteriin siltä osin kuin se on perheoikeudellisen aseman selvittämisen ja luotettavan matkustusasiakirjojen myöntämisen vuoksi tarpeen."
1.1.4.19 283 Muutos (Ari) Approval -%
 
Tämä tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö ei erottele ihmisiä mielivaltaisin perustein eikä lainsäädännössä ei pitäisi olla erityisiä ihmisryhmiä koskevia termejä.
1.1.4.20 283 Muutos (Plommer) Approval 100%
 
Tämä tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö ei erottele täysivaltaisia ihmisiä.
1.1.4.21 304 Muutos (Impiö) Approval 100%
 
Kaikkia rekisteröityjä parisuhteita (mukaanlukien avioliitto) tulee käsitellä yhdenvertaisina "rekisteröityinä suhteina" laissa. Jos näin ei ole, tulee avioliittolain olla sukupuolineutraali.
1.1.4.22 304 Muutos (Ari) Approval -%
 
Avioliittolain muuttaminen sukupuoli- ja määräneutraaliksi ratkaisisi tämän ongelman.
Poistetaan 310: "Tämä mahdollistaisi myös lukumäärällisesti poikkeavat rekisteröidyt suhteet."
1.1.4.23 315 Poisto: Nykymaailmassa (Eetu) Approval 100%
1.1.4.24 317 Poisto: Transsukupuolisten oikeuksia tulee kunnioittaa. (Ari) Approval 100%
1.1.4.25 317 Lisäys (Olli Nummela) Approval 100%
 
Intersukupuolisilla on oikeus pysyä sukupuolisesti identifioimattomana, siksi valtion ei tule vaatia sukupuolen määrittelyä .
1.1.4.26 317 Lisäys (Olli Nummela) Approval 100%
 
Jokaisella kansalaisella tulee olla oikeus siirtää sukupuolensa luokkaan määrittelemätön.
1.1.4.27 332 Lisäys (Olli Nummela) Approval -%
 
Uskontokunta-tieto ei kuulu väestörekisterin, uskontokunnan jäsenyyden juridinen merkitys tulee erottaa uskonnollisesta merkityksestä kuten avioliitossakin.
Created by jln Last edit: