Questions
# Question Approval
1.1.5 5. Oikeusturva
 
Lukuun 5. Oikeusturva liittyvät esitykset.
1.1.5.1 358 Muutos (VSP) Approval 100%
 
Ehdotetaan viimeisen virkkeen osaa "on kehitettävä" siirrettäväksi. “Oikeuslaitoksen kykyä reagoida erikoisosaamista tai teknistä ymmärrystä vaativiin oikeustapauksiin on kehitettävä.”
1.1.5.2 362 Lisäys: Itsenäinen perustuslakituomioistuin (VSP) Approval -%
 
362. Ehdotetaan lisättäväksi kohtaan Oikeusturva:
"Suomeen on perustettava eduskunnasta itsenäinen perustuslakituomioistuin, jolle siirretään kansanedustajista koostuvan perustuslakivaliokunnan lain tulkitsemiseen, perustuslaillisuuden valvomiseen ja lain käyttämiseen liittyvät tehtävät."
1.1.5.3 362 Lisäys: Perustuslakituomioistuin + valiokunta(Ahto) Approval 100%
 
Suomeen on perustettava eduskunnasta itsenäinen perustuslakituomioistuin, joka tulkitsee ja valvoo muiden lakien perustuslaillisuutta. Se ei kuitenkaan korvaa eduskunnan perustuslakivaliokuntaa, joka edelleen valvoo lakien perustuslaillisuutta lain säätämisvaiheessa."
1.1.5.4 362 Lisäys: Perustuslainmukaisuutta tulee tutkia kaikissa tuomioistuinkäsittelyissä. (Antti Kukkonen) Approval 100%
Created by jln Last edit: