Questions
# Question Approval
1.2 Tietoyhteiskuntaohjelma
 
Muutosesitykset hallituksen esitykseen Piraattipuolueen tietoyhteiskuntaohjelmaksi.
1.2.1 1. Tekijänoikeudet ja patentit
1.2.1.1 Tekijänoikeudet
1.2.1.1.1 470 Muutos (VSP) Approval 100%
 
470. Ehdotetaan muutettavaksi
"Tämä on joka tapauksessa vähintään vuosikymmenten työ."
muotoon
"Piraattipuolue ajaa yhdessä muiden maiden Piraattipuolueiden kanssa kansainvälisen tekijänoikeislainsäädännön muuttamista."
1.2.1.1.2 452-472 Muutos (Eskelinen) Approval 100%
 
452 Poistetaan rivi "Tekijänoikeuksien uudistamisessa on edettävä seuraavasti:" 454-472 Siirretään seuraavat listatut kappaleet normaaleiksi kappaleiksi. 454 Muutetaan "Ensimmäisenä on poistettava rikosoikeudelliset rangaistukset ja ylisuuret vahingonkorvaukset teosten luvattomasta epäkaupallisesta käytöstä." muotoon "Rikosoikeudelliset rangaistukset ja vahingonkorvaukset teosten luvattomasta epäkaupallisesta käytöstä on poistettava. 459 Muutetaan "Toiseksi on siirryttävä nykyistä laajemmin joukkolisensointiin kaikissa teoslajeissa" muotoon "Joukkolisensointiin kaikissa teoslajeissa on siirryttävä nykyistä laajemmin." 470 Yhdistetään edelliseen kappaleeseen.
1.2.1.1.3 454, 459: Poisto: "Ensimmäinen" ja "Toiseksi" (Karvinen) Approval 100%
1.2.1.1.4 454 Muutos: kohtuullistaa vahingonkorvaukset (Jonna) Approval -%
 
Muutetaan muotoon: Ensimmäisenä on poistettava rikosoikeudelliset rangaistukset ja kohtuullistettava vahingonkorvaukset teosten luvattomasta epäkaupallisesta käytöstä.
1.2.1.1.5 454 Muutos: kohtuuttomat vahingonkorvaukset (Scoffa) Approval 100%
 
Muutetaan muotoon: Ensimmäisenä on poistettava rikosoikeudelliset rangaistukset ja kohtuuttomat vahingonkorvaukset teosten luvattomasta epäkaupallisesta käytöstä.
1.2.1.1.6 470 Muutos (Scoffa) Approval -%
 
Muut muutokset, kuten suoja-ajan olennainen lyhentäminen, edellyttävät sopimusten muuttamista ja yhteistyötä maiden välillä.
1.2.1.1.7 469 Lisäys (Aulis Pöyhönen) Approval 100%
 
Tekijänoikeusjärjestljen on sallittava jäsenilleen teosten lisensoiminen avoimella lisenssillä.
1.2.1.2 Patentit
1.2.1.2.1 477 Muutos: Ehdotetaan poistettavaksi sana "juurikaan". (VSP) Approval 100%
1.2.1.2.2 479 Lisäys: Patentit estävät optimaalisten teknisten ratkaisujen tekemistä uusissa tuotteissa. (Raoul) Approval 100%
1.2.1.2.3 489 Poisto (Jonna) Approval 100%
 
Ohjelmistopatentit ajavat ainoastaan patenttilakimiesten ja suuryritysten etua.
1.2.2 2. Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
1.2.2.1 Hallinnon avoimuus
1.2.2.1.1 508 Lisäys(Scoffa) Approval 100%
 
Kansalaisten oikeusturvasta täytyy pitää kiinni myös silloin kun he paljastavat tietojen luvatonta keruuta tai käyttöä.
1.2.2.1.2 508 Lisäys(Kukkonen) Approval 100%
 
Suojelupoliisin tulee jälkikäteen ilmoittaa vakoilusta sen kohteelle.
1.2.2.2 Byrokratian vähentäminen
1.2.2.2.1 512 Lisäys: "...ja jäljelle jäävää selkeytettävä." (Jonna) Approval 100%
1.2.2.2.2 513 Lisäys (Joonas Mäkinen) Approval 100%
 
Järjestelmän toiminta ja avun saaminen on tärkeämpää kuin byrokraattinen valvonta ja väärikäytösten ehkäisy.
1.2.2.2.3 512 Muutos (Plommer) Approval 100%
 
"Liiallinen byrokratia vaikeuttaa järjestelmän ymmärtämistä" (korvaa 512 rivillä alkavan toisen lauseen alun)
1.2.2.2.4 513 Lisäys: Julkishallinnon tulee edistää selkokieltä viestinnässään. (Miika) Approval 100%
1.2.2.3 Tasapuolinen demokratia
1.2.2.3.1 521 muutos (Apajalahti) Approval -%
 
Muutetaan muotoon: Piraattipuolue haluaa muuttaa puoluetuen sellaiseksi, että kukin puolue saisi vuosittain tukea 10 euroa kutakin puolueen edellisissä eduskuntavaaleissa saamaa ääntä kohti. Tämä pitäisi kokonaissumman suunnilleen nykyisellä tasolla.
1.2.2.3.2 517 Muutos (Eskelinen) Approval 100%
 
517 Säilytetään pohjaesityksessä poistettavaksi esitetty lause "Kaikille vaaleissa ehdokkaita asettaville ryhmille on annettava rahallista tukea vaalijulisteiden hankkimiseen sekä yleiseen vaalikampanjointiin."
1.2.2.3.3 520: Muutos (Tiina/Raoul) Approval 100%
 
"Piraattipuolue haluaa muuttaa puoluetuen sellaiseksi, että nykyinen puoluetuki jaettaisiin saatujen äänien perustella."
Poistetaan:
"Tämä suunilleen puolittaisi tuen kokonaissumman nykyisestä tasosta."
1.2.2.4 Osallistuva demokratia
1.2.2.4.1 563 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään "Kuntatasolla otetaan käyttöön kuntalaiskysymys."
1.2.3 3. Ohjelmistohankkeet
1.2.3.1 Avoimuus ohjelmistohankkeissa
1.2.3.2 Avoimet rajapinnat
1.2.4 4. Tieto ja tutkimus
1.2.4.1 623, 632 muutos, lisäys (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivillä 623 otsikko muutetaan muotoon: "Tutkimuksen ja taiteen vapaus ja riippumattomuus". Lisätään rivin 632 jälkeen uusi kappale: Valtion taiderahoituksessa ei pidä asettaa taiteelle ideologisia tai esteettisiä rajoitteita tai vaatimuksia. Myönnettäessä rahoitusta taiteelle on arvioitava ainoastaan toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
1.2.4.2 632 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään "Yliopiston hallinnon tulee olla alisteinen tiedeyhteisölle eikä päinvastoin. Viroilla ym. perusrahoituksella taataan tieteen vapaus ja riippumattomuus; pätkäprojektit ja rahoituksen ympärille keskittyvä näennäispuuhastelu tuottaa rahoittajia mielistelevää näennäistutkimusta. Yliopiston tulee tarjota ajatonta sivistystä eikä muotijuttuja, jotka vanhenevat ennen kuin opiskelijat pääsevät edes töihin. Tiedon on oltava avointa ja maksutonta."
1.2.5 5. Opetus tietoyhteiskunnassa
1.2.5.1 652 Muutos: Oppisisältöjen tulee perustua tieteelliseen tietoon. (Kukkonen) Approval -%
1.2.5.2 652 Muutos: Oppisisällöt eivät saa vääristellä tieteellistä tutkimustietoa.(Tuukka) Approval -%
1.2.5.3 652 Poisto: Poistetaan kappale kokonaan (Impiö) Approval -%
 
Poistetaan 652-654:
Oppisisällöt eivät saa olla ristiriidassa tieteellisen tutkimustiedon kanssa. Uskonnollisia kouluja, joissa opetetaan tieteen kanssa ristiriitaista tietoa, ei tule hyväksyä oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaaviksi kouluiksi.
1.2.5.4 688 Poisto (Kukkonen) Approval -%
 
680. Poistetaan "Katsomus- ja yhteiskunnallisten aineiden osalta Piraattipuolue esittää, että: • Uskonto/elämänkatsomustieto poistetaan kouluaineiden joukosta. • Kouluihin tuodaan uutena aineena filosofia alaluokilta lähtien. • Osa uskonnon/elämänkatsomustiedon sisällöistä siirretään filosofiaan ja historiaan. • Historiasta muodostetaan uusi aine "historia ja kulttuurit", jossa painotetaan historian lisäksi erilaisten nykykulttuurien tuntemusta. Uskonnon tuntimäärä jaetaan filosofiansekä historian ja kulttuurien kesken."
1.2.5.5 658 Lisäys (tuukkasarvi) Approval -%
 
Opintotukea voidaa leikata, opiskelu enemmän opintolainan varaiseksi. Lukukausimaksut voidaan sallia. https://keskustelut.piraattipuolue.fi/forums/topic/keskustelua-puolueohjelman-muuttamisesta/page/3/
1.2.5.6 706 Muutos Approval -%
 
Muutetaan "Ensimmäinen pakollinen vieras kieli alkaisi 2. luokalla. Toisen vieraan kielen voisi vapaaehtoisesti aloittaa 4. luokalla. Jos ei aloittanut toista kieltä 4. luokalla, se olisi aloitettava 6. luokalla." muotoon "Ensimmäinen pakollinen vieras kieli alkaisi varhain ja toinen siitä parin vuoden tai muutaman vuoden päästä oppilaan valinnan mukaan."
1.2.5.7 652 Muutos (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esityksen kappaleessa ”Yleisperiaatteet opetuksessa”, muutetaan riveillä 652-654 oleva kohta: "Oppisisällöt eivät saa olla ristiriidassa tieteellisen tutkimustiedon kanssa. Uskonnollisia kouluja, joissa opetetaan tieteen kanssa ristiriitaista tietoa, ei tule hyväksyä oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaaviksi kouluiksi." kuulumaan seuraavasti: "Uskonnonvapauden nimissä Piraattipuolue hyväksyy yksityisten uskonnollisten koulujen perustamisen ja uskonnonopetuksen antamisen niissä. Oppisisältöjen tulee kuitenkin kattaa vahvistetut peruskoulun ja lukion oppimäärien sisällöt ja käsittää myös asiatiedot terveystiedosta, sukupuolten tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja oikeudesta ehkäisyyn. Uskonnollistenkaan koulujen oppisisällöt eivät saa sisältää materiaalia, jotka yllyttävät väkivaltaan tai toisten ihmisten syrjintään."
1.2.5.8 716 Poisto (Jonna) Approval 100%
 
716. Poistetaan "Taito- ja taideaineita ei tule lisätä, koska monet oppilaat harrastavat liikuntaa, musiikkia ja taidetta jo vapaa-aikanaan. Lisäksi niitä otetaan paljon valinnaisaineiksi yläkoulussa."
1.2.5.9 688-724 Muutos (jkl) Approval 100%
 
688-724 poistetaan; 673-674 muutetaan "Kouluun tarvitaan lisää..." muotoon "Psykologiaa ja sosiaalista kanssakäymistä koskeva opetus ja kasvatus aloitetaan jo alaluokilta."; 678 muutetaan "Vieraiden kielten opettelu..." muotoon "Jatkossakin peruskoulussa opiskeltaisiin äidinkielen lisäksi vähintään kahta muuta kieltä. Jos äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, opiskelee oppilas mahdollisuuksien mukaan myös äidinkieltään. Tällainen oppilas olisi vapautettu toisen vieraan kielen opiskelusta"; 680-682 poistetaan; 680 lisätään "Uskonto/elämänkatsomustieto poistetaan kouluaineiden joukosta. Historiasta muodostetaan uusi aine "historia ja kulttuurit", jossa painotetaan historian lisäksi erilaisten nykykulttuurien tuntemusta. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon tuntimäärä ja oppisisältö jaetaan filosofian ja historian ja kulttuurin kesken."
1.2.6 Kesäajan poistaminen
1.2.6.1 725 Poisto: Kesäajan poistaminen-luku kokonaan (tiikki) Approval -%
1.2.6.2 725 Muutos: Kohta siirretään byrokratian vähentämiseen (510) (Tiina) Approval 100%
Created by jln Last edit: