Questions
# Question Approval
1.5 Periaateohjelma
 
Muutosesitykset hallituksen esitykseen Piraattipuolueen periaateohjelmaksi.
1.5.1 Lisäys alkuun (A.A) Approval 100%
 
Lisätään uusi kappale alkuun:
"Piraattipuolueen mielestä politiikan lähtökohtana tulee olla yksilönvapaus. Jokaisella on oltava vapaus toimia haluamallaan tavalla kunhan ei rajoita muiden vapauksia. Piraattipuolue vastustaa holhousyhteiskuntaa, jossa valtio puuttuu ysityiskohtaisesti jokaiseen elämän osa-alueeseen.

Millään hallinnon tasolla ei ole lähtökohtaista yksinoikeutta päätöksentekoon. Lähtökohtaisesti päätösvalta on yksilöillä. Päätösvalta, joka ei ole yksilöillä, tulee olla sillä taholla, joka pystyy kyseessä olevassa asiassa parhaiten huolehtimaan yksilönvapauksien ja perusoikeuksien turvaamisesta. Tämä taho voi olla paikallishallinto, kansallisvaltio, Euroopan unioni tai muu kansainvälinen taho."
1.5.2 54: Muutos (A A) Approval -%
 
Piraattipuolue haluaa edistää innovaatiota ja kulttuuria parantamalla tiedon vapaata liikkuvuutta. -> Piraattipuolue haluaa edistää hyvinvointia ja kulttuuria kaikkialla maailmassa lisäämällä tiedon ja teosten vapaata liikkuvuutta.
1.5.3 55 Poisto (A A) Approval 100%
 
55 Poistetaan: Piraattipuolue haluaa antaa ihmisille täyden vastuun ja valinnanvapauden tekemisistään, kun ne eivät loukkaa muiden oikeuksia.
1.5.4 63 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Muutetaan muotoon: Piraattipuolue ajaa järkevää tietoyhteiskuntapolitiikkaa, jossa julkisille varoille saadaan riittävästi vastinetta, ja jossa edistetään informaation vapaata liikkuvuutta.
1.5.5 67 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Kappale korvataan muotoilulla: Piraattipuolue kannattaa maltillista talouspolitiikkaa, jossa nykyjärjestelmää korjataan asteittain muun muassa sosiaaliturvajärjestelmän ja verotuksen epäkohtia korjaamalla. Puolue kannattaa siirtymistä perustulojärjestelmään. Puolue ei aja minkään yksittäisen eturyhmän asiaa, vaan tavoitteena on kaikilta osin tasapainoinen ja pitkällä aikavälillä kestävä yhteiskuntapolitiikka.
1.5.6 72 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Lisätään rivillä 72 päättyvän lauseen lopppuun: "ja kansalaisyhteiskunnassa."
1.5.7 56 Lisäys (Eskelinen) Approval 100%
 
56 Lisätään kappaleen loppuun lause "Koulutuksen, lainsäädännön ja avoimuuden kautta kannustetaan ihmisiä rakentavaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen."
1.5.8 71-72 Muutos (Eskelinen) Approval -%
 
71-72 Muutetaan kappale muotoon "Piraattipuolueet ovat osa kansainvälistä liikettä, joka toimii poliittisesti ja mielipidevaikuttajana kaikissa agendansa kannalta merkittävissä päätöksentekoelimissä ja laajemmalti yhteiskunnassa uuden nykyaikaisen, oikeudenmukaisen ja tulevaisuuteen katsovan yhteiskuntajärjestyksen luomiseksi."
1.5.9 68 Lisäys (tiikki) Approval -%
 
Tämä tarkoittaa sitä, että puolue uskoo hyvinvointivaltioon ja ei kannata yövartijavaltiota.
1.5.10 68 Lisäys (tiikki) Approval -%
 
Lisäksi se tarkoittaa sitä, että puolueen mielestä toimiva markkinatalous on elintärkeä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.
1.5.11 54 Muutos Approval 100%
 
54 Muutetaan "Piraattipuolue haluaa edistää innovaatiota ja kulttuuria parantamalla tiedon vapaata liikkuvuutta." muotoon "Piraattipuolue haluaa edistää luovuutta, kekseliäisyyttä ja kulttuuria lisäämällä tiedon ja teosten vapaata liikkuvuutta."
1.5.12 74 Muutos Approval 100%
 
Muutetaan "Puolue- ja vaaliohjelmien ulkopuolisissa asioissa Piraattipuolueen listoilta valitut luottamushenkilöt voivat toimia omantuntonsa mukaisesti." muotoon "Piraattipuolueen listoilta valitut luottamushenkilöt sitoutuvat toimimaan erityisesti periaateohjelman mukaisesti."
1.5.13 69 Lisäys Approval -%
 
69. Lisätään "Piraattipuolue uskoo enemmän kannustamiseen kuin pakottamiseen ja rankaisemiseen."
1.5.14 62 Lisäys (Kukkonen) Approval 100%
 
62 Lisätään "Erilaisista kriiseistä toiseen liikkuvan "poikkeushallinnon" ilmapiiri on avoimelle yhteiskunnalle vakava uhka. Yhteiskunnallista keskustelua ei tule käydä kontrollinhaluisten viranomaisten tai esimerkiksi terrorismipelon ehdoilla."
1.5.15 69 Lisäys (a.a) Approval 100%
 
Lisätään "Sekä EU:ssa että Suomessa kannustetaan monimuotoisuutta ja hyvien käytäntöjen levittämistä eikä yhteen malliin pakottamista."
1.5.16 54 Muutos (Raoul) Approval 100%
 
Muutetaan "oikeudenmukaista demokraattista yhteiskuntaa" muotoon "osallistavampaa sekä demokraattisempaa yhteiskuntaa"
1.5.17 74 Muutos Approval -%
 
Muutetaan "Puolue- ja vaaliohjelmien ulkopuolisissa asioissa Piraattipuolueen listoilta valitut luottamushenkilöt voivat toimia omantuntonsa mukaisesti." muotoon "Piraattipuolueen listoilta valitut luottamushenkilöt toimivat oman parhaan harkintakykynsä mukaisesti."
1.5.18 61 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään: "Yhteiskunnan tulee kohdella kaikkia yhdenvertaisesti."
Created by jln Last edit: