Questions
# Question Approval
1.2.2 2. Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
1.2.2.1 Hallinnon avoimuus
1.2.2.1.1 508 Lisäys(Scoffa) Approval 100%
 
Kansalaisten oikeusturvasta täytyy pitää kiinni myös silloin kun he paljastavat tietojen luvatonta keruuta tai käyttöä.
1.2.2.1.2 508 Lisäys(Kukkonen) Approval 100%
 
Suojelupoliisin tulee jälkikäteen ilmoittaa vakoilusta sen kohteelle.
1.2.2.2 Byrokratian vähentäminen
1.2.2.2.1 512 Lisäys: "...ja jäljelle jäävää selkeytettävä." (Jonna) Approval 100%
1.2.2.2.2 513 Lisäys (Joonas Mäkinen) Approval 100%
 
Järjestelmän toiminta ja avun saaminen on tärkeämpää kuin byrokraattinen valvonta ja väärikäytösten ehkäisy.
1.2.2.2.3 512 Muutos (Plommer) Approval 100%
 
"Liiallinen byrokratia vaikeuttaa järjestelmän ymmärtämistä" (korvaa 512 rivillä alkavan toisen lauseen alun)
1.2.2.2.4 513 Lisäys: Julkishallinnon tulee edistää selkokieltä viestinnässään. (Miika) Approval 100%
1.2.2.3 Tasapuolinen demokratia
1.2.2.3.1 521 muutos (Apajalahti) Approval -%
 
Muutetaan muotoon: Piraattipuolue haluaa muuttaa puoluetuen sellaiseksi, että kukin puolue saisi vuosittain tukea 10 euroa kutakin puolueen edellisissä eduskuntavaaleissa saamaa ääntä kohti. Tämä pitäisi kokonaissumman suunnilleen nykyisellä tasolla.
1.2.2.3.2 517 Muutos (Eskelinen) Approval 100%
 
517 Säilytetään pohjaesityksessä poistettavaksi esitetty lause "Kaikille vaaleissa ehdokkaita asettaville ryhmille on annettava rahallista tukea vaalijulisteiden hankkimiseen sekä yleiseen vaalikampanjointiin."
1.2.2.3.3 520: Muutos (Tiina/Raoul) Approval 100%
 
"Piraattipuolue haluaa muuttaa puoluetuen sellaiseksi, että nykyinen puoluetuki jaettaisiin saatujen äänien perustella."
Poistetaan:
"Tämä suunilleen puolittaisi tuen kokonaissumman nykyisestä tasosta."
1.2.2.4 Osallistuva demokratia
1.2.2.4.1 563 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään "Kuntatasolla otetaan käyttöön kuntalaiskysymys."
Created by jln Last edit: