Questions
# Question Approval
1.2.4 4. Tieto ja tutkimus
1.2.4.1 623, 632 muutos, lisäys (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivillä 623 otsikko muutetaan muotoon: "Tutkimuksen ja taiteen vapaus ja riippumattomuus". Lisätään rivin 632 jälkeen uusi kappale: Valtion taiderahoituksessa ei pidä asettaa taiteelle ideologisia tai esteettisiä rajoitteita tai vaatimuksia. Myönnettäessä rahoitusta taiteelle on arvioitava ainoastaan toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
1.2.4.2 632 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään "Yliopiston hallinnon tulee olla alisteinen tiedeyhteisölle eikä päinvastoin. Viroilla ym. perusrahoituksella taataan tieteen vapaus ja riippumattomuus; pätkäprojektit ja rahoituksen ympärille keskittyvä näennäispuuhastelu tuottaa rahoittajia mielistelevää näennäistutkimusta. Yliopiston tulee tarjota ajatonta sivistystä eikä muotijuttuja, jotka vanhenevat ennen kuin opiskelijat pääsevät edes töihin. Tiedon on oltava avointa ja maksutonta."
Created by jln Last edit: