Questions
# Question Approval
1.2.5 5. Opetus tietoyhteiskunnassa
1.2.5.1 652 Muutos: Oppisisältöjen tulee perustua tieteelliseen tietoon. (Kukkonen) Approval -%
1.2.5.2 652 Muutos: Oppisisällöt eivät saa vääristellä tieteellistä tutkimustietoa.(Tuukka) Approval -%
1.2.5.3 652 Poisto: Poistetaan kappale kokonaan (Impiö) Approval -%
 
Poistetaan 652-654:
Oppisisällöt eivät saa olla ristiriidassa tieteellisen tutkimustiedon kanssa. Uskonnollisia kouluja, joissa opetetaan tieteen kanssa ristiriitaista tietoa, ei tule hyväksyä oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaaviksi kouluiksi.
1.2.5.4 688 Poisto (Kukkonen) Approval -%
 
680. Poistetaan "Katsomus- ja yhteiskunnallisten aineiden osalta Piraattipuolue esittää, että: • Uskonto/elämänkatsomustieto poistetaan kouluaineiden joukosta. • Kouluihin tuodaan uutena aineena filosofia alaluokilta lähtien. • Osa uskonnon/elämänkatsomustiedon sisällöistä siirretään filosofiaan ja historiaan. • Historiasta muodostetaan uusi aine "historia ja kulttuurit", jossa painotetaan historian lisäksi erilaisten nykykulttuurien tuntemusta. Uskonnon tuntimäärä jaetaan filosofiansekä historian ja kulttuurien kesken."
1.2.5.5 658 Lisäys (tuukkasarvi) Approval -%
 
Opintotukea voidaa leikata, opiskelu enemmän opintolainan varaiseksi. Lukukausimaksut voidaan sallia. https://keskustelut.piraattipuolue.fi/forums/topic/keskustelua-puolueohjelman-muuttamisesta/page/3/
1.2.5.6 706 Muutos Approval -%
 
Muutetaan "Ensimmäinen pakollinen vieras kieli alkaisi 2. luokalla. Toisen vieraan kielen voisi vapaaehtoisesti aloittaa 4. luokalla. Jos ei aloittanut toista kieltä 4. luokalla, se olisi aloitettava 6. luokalla." muotoon "Ensimmäinen pakollinen vieras kieli alkaisi varhain ja toinen siitä parin vuoden tai muutaman vuoden päästä oppilaan valinnan mukaan."
1.2.5.7 652 Muutos (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esityksen kappaleessa ”Yleisperiaatteet opetuksessa”, muutetaan riveillä 652-654 oleva kohta: "Oppisisällöt eivät saa olla ristiriidassa tieteellisen tutkimustiedon kanssa. Uskonnollisia kouluja, joissa opetetaan tieteen kanssa ristiriitaista tietoa, ei tule hyväksyä oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaaviksi kouluiksi." kuulumaan seuraavasti: "Uskonnonvapauden nimissä Piraattipuolue hyväksyy yksityisten uskonnollisten koulujen perustamisen ja uskonnonopetuksen antamisen niissä. Oppisisältöjen tulee kuitenkin kattaa vahvistetut peruskoulun ja lukion oppimäärien sisällöt ja käsittää myös asiatiedot terveystiedosta, sukupuolten tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja oikeudesta ehkäisyyn. Uskonnollistenkaan koulujen oppisisällöt eivät saa sisältää materiaalia, jotka yllyttävät väkivaltaan tai toisten ihmisten syrjintään."
1.2.5.8 716 Poisto (Jonna) Approval 100%
 
716. Poistetaan "Taito- ja taideaineita ei tule lisätä, koska monet oppilaat harrastavat liikuntaa, musiikkia ja taidetta jo vapaa-aikanaan. Lisäksi niitä otetaan paljon valinnaisaineiksi yläkoulussa."
1.2.5.9 688-724 Muutos (jkl) Approval 100%
 
688-724 poistetaan; 673-674 muutetaan "Kouluun tarvitaan lisää..." muotoon "Psykologiaa ja sosiaalista kanssakäymistä koskeva opetus ja kasvatus aloitetaan jo alaluokilta."; 678 muutetaan "Vieraiden kielten opettelu..." muotoon "Jatkossakin peruskoulussa opiskeltaisiin äidinkielen lisäksi vähintään kahta muuta kieltä. Jos äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, opiskelee oppilas mahdollisuuksien mukaan myös äidinkieltään. Tällainen oppilas olisi vapautettu toisen vieraan kielen opiskelusta"; 680-682 poistetaan; 680 lisätään "Uskonto/elämänkatsomustieto poistetaan kouluaineiden joukosta. Historiasta muodostetaan uusi aine "historia ja kulttuurit", jossa painotetaan historian lisäksi erilaisten nykykulttuurien tuntemusta. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon tuntimäärä ja oppisisältö jaetaan filosofian ja historian ja kulttuurin kesken."
Created by jln Last edit: