Questions
# Question Approval
1.2.2.1 Hallinnon avoimuus
1.2.2.1.1 508 Lisäys(Scoffa) Approval 100%
 
Kansalaisten oikeusturvasta täytyy pitää kiinni myös silloin kun he paljastavat tietojen luvatonta keruuta tai käyttöä.
1.2.2.1.2 508 Lisäys(Kukkonen) Approval 100%
 
Suojelupoliisin tulee jälkikäteen ilmoittaa vakoilusta sen kohteelle.
Created by jln Last edit: