Questions
# Question Approval
1.2.2.2 Byrokratian vähentäminen
1.2.2.2.1 512 Lisäys: "...ja jäljelle jäävää selkeytettävä." (Jonna) Approval 100%
1.2.2.2.2 513 Lisäys (Joonas Mäkinen) Approval 100%
 
Järjestelmän toiminta ja avun saaminen on tärkeämpää kuin byrokraattinen valvonta ja väärikäytösten ehkäisy.
1.2.2.2.3 512 Muutos (Plommer) Approval 100%
 
"Liiallinen byrokratia vaikeuttaa järjestelmän ymmärtämistä" (korvaa 512 rivillä alkavan toisen lauseen alun)
1.2.2.2.4 513 Lisäys: Julkishallinnon tulee edistää selkokieltä viestinnässään. (Miika) Approval 100%
Created by jln Last edit: