Questions
# Question Approval
1.3.1 1. Taloudellinen vakaus ja kasvu
1.3.1.1 788 Muutos (VSP) Approval -%
 
788. Ehdotetaan muutettavaksi
"Suorista yritystuista, mukaan lukien kansalliset maataloustuet, on pääosin luovuttava. Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta, ovat kuluttajien kannalta vahingollisia ja altistavat korruptiolle. Maataloustuet ovat täysin liioiteltuja verrattuna alan painoarvoon nykyaikaisessa taloudessa. Poistamalla suurin osa yritystuista ja kansallisista maataloustuista saavutettaisiin ainakin miljardin säästöt."
muotoon
"Yritystuista on luovuttava. Tällä hetkellä ne hyödyttävät suuria yrityksia pienten kustannuksella. Eduskunnan tulee turvata suomalaisen ruokatuotannon säilyvyys alentamalla yleisesti verotusta sekä lupa- ja byrokratiavaatimuksia. Hintatasoa vääristävien tukien poistamisella saavutettaisiin ainakin miljdardin säästöt."
1.3.1.2 794 Muutos (VSP) Approval -%
 
794. Ehdotetaan muutettavaksi
"Verotuksen yksinkertaistaminen on tarpeen, sillä järjestelmää on kokonaisuudessaan liki mahdoton ymmärtää ja sen vuoksi kansalaisen oikeusturva verotusasioissa on heikko. Nykyinen verotusjärjestelmä vaatii usein ulkopuolisen verotusasioihin erikoistuneen apua, jotta kaikki asiaankuuluvat verovähennykset saadaan hyödynnettyä. Verosuunnittelun tarvetta on siis vähennettävä. Yritysten verotusta on yksinkertaistettava poistamalla erilaisia verovähennyksiä. Tästä yrityksille koituva verojen kohoaminen on korvattava veroprosentteja vastaavasti alentamalla. Yritysverotuksessa on siirryttävä niin kutsuttuun Viron malliin, joka kannustaa investoimaan. Viron mallissa yrityksiä verotetaan vain ulos jakamastaan voitosta, ei yritykseen jätetystä."
muotoon
"Verotusta tulee yksinkertaistaa kaikilta osin. Yritysverotuksessa on otettava mallia Viron verotuspolitiikassa, jossa yritykset maksavat veroa vasta ulos jakamistaan voitoista, ei yritykseen jätetyistä varoista, mikä kannustaa investointeihin. Henkilökohtainen konkurssi on otettava käyttöön."
1.3.1.3 807 Lisäys: Korvausta turhasta jonottamisesta (Letesgubbe) Approval 100%
 
Ehdotan siis Talous-, kunta- ja perusturvaohjelmaan kohtaan 1 tai uudeksi kohdaksi kappaletta:

Jotta esimerkiksi vahingonkorvaustapauksissa kaikkien osapuolten kärsimät vahingot tulevat tasavertaiseen tarkasteluun, on kansalaisten omalle ajalle lainsäädännössä säädettävä nimetty, kohtuullinen, elinkustannusindeksillä vuosttain tarkistettava perustuntihinta. Sen suuruus voisi olla esimerkiksi 10 euroa/h vuonna 2014. Tämä perustuntihinta ei korvaisi laskelmissa esimerkiksi menetettyjä ansiotuloja, vaan sitä sovellettaisin mikäli ansiotuloja ei olisi tai ansiotulot olisivat tuota perustuntihintaa pienemmät. Perustuntihinta toimisi tehokkaana työkaluna myös esimerkiksi palvelu-, liikenne-, yhdyskunta- ja yhteiskuntasuunnittelussa.
1.3.1.4 782 Muutos (Roope Luhtala) Approval 100%
 
Ehdotan seuraavan kohdan (rivit 782-786):
”Valtio ei voi paria vuotta pitempään jatkaa nykyistä velkaantumista. Valtiontaloudessa on pyrittävä noudattamaan euroalueen alkuperäistä vakaus- ja kasvusopimusta, joka edellyttää julkisen velan olevan eintään 60 %:a ja julkisen talouden alijäämän enintään 3 %:a bruttokansantuotteesta. Mikäli kaikki euromaat olisivat noudattaneet tätä alkuperäistä vakaussopimusta, olisi nykyisen kaltaiselta kriisiltä todennäköisesti vältytty”
muuttamista muotoon:
”Valtion jatkuva velkaantuminen on kestämätön tilanne. Perustuslakiin tulisi lisätä tasapainotettu budjettivaatimus, joka velvoittaisi päättäjiä pitämään valtion tulot ja menot yhtäsuurina.”
1.3.1.5 804 Poisto: Lisäksi henkilökohtainen konkurssi on tehtävä mahdolliseksi. (Roope Luhtala) Approval -%
1.3.1.6 788 Muutos (tiikki) Approval -%
 
788 alkava kappale muutetaan muotoon:
”Suorista yritystuista, on pääosin luovuttava. Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta, ovat kuluttajien kannalta vahingollisia ja altistavat korruptiolle. Lisäksi nykyinen maataloustukimalli on epäonnistunut ja sen korjaaminen on välttämätöntä.”
1.3.1.7 791 Muutos Approval 100%
 
Muutetaan "ainakin miljardin säästöt" muotoon "merkittävät säästöt
1.3.1.8 801 Muutos (Lasse) Approval 100%
 
801. Muutetaan "investoimaan" muotoon "yrityksiä säästöihin ja suurempiin investointeihin"
1.3.1.9 800 Muutos (Ari) Approval 100%
 
800. Muutetaan "Yritysverotuksessa on siirryttävä niin kutsuttuun Viron malliin, joka kannustaa investoimaan. Viron mallissa yrityksiä verotetaan vain ulos jakamastaan voitosta, ei yritykseen jätetystä." muotoon "Yritysverotuksessa on siirryttävä yksinkertaisempaan malliin, jossa verotetaan vain ulos jaettua rahaa. Tämä kannustaa tehokkaampaan ja järkevämpään toimintaan. Henkilökohtainen konkurssi on otettava käyttöön."
Created by jln Last edit: