Questions
# Question Approval
1.3.2 Perustulo
1.3.2.1 826 Muutos (VSP) Approval -%
 
826. Ehdotetaan muuttettavaksi
"Lähtökohtana tulee olla nykyinen perustoimeentuloturvan taso. Lapsilisät tulee säilyttää erillisinä. Perustulo ei vaikuttaisi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Asumistukien mahdollinen sisällyttäminen perustuloon tulee selvittää erikseen sen jälkeen kun edellä kuvattuun perustulojärjestelmään on ensin siirrytty"
muotoon
"Kun perustuloon ollaan kokonaisuudessaan siirrytty, se tulee korvaamaan kaikki muut tuet."
1.3.2.2 821: Muutos: Perustulo korvaa myös asumistuen (whiic) Approval 100%
 
Lisätään asumistuki rivin 821 listaan tuista, jotka perustulo korvaa.
Poistetaan riviltä 827 lause:
"Asumistukien mahdollinen sisällyttäminen perustuloon tulee selvittää erikseen sen jälkeen kun edellä kuvattuun perustulojärjestelmään on ensin siirrytty."
1.3.2.3 821 Muutos (Yaamboo) Approval 100%
 
821.Muutetaan "jossa vähitellen siirretään osia opintotuesta, toimeentulotuista, työttömien peruspäivärahoista ja kansaneläkkeiden pohjaosista perustulon piiriin." muotoon "jossa vähitellen siirretään osia opintotuesta, perustoimeentulotuki, työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja kansaneläke perustulon piiriin."
1.3.2.4 829 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään "Ennen perustuloon siirtymistä korvataan opintotuen asumislisä yleisellä asumistuella."
Created by jln Last edit: