Questions
# Question Approval
1.3.3 3. Parempi palvelurakenneuudistus
1.3.3.1 840-847 Muutos, poisto (Eskelinen) Approval 100%
 
840-843 Poistetaan kappale 845-846 Poistetaan lause "Meneillään oleva palvelurakenneuudistus johtaisi toteutuessaan niin ikään sekavien ja epädemokraattisten kuntayhtymien painoarvon kasvamiseen entisestään" 846 Muutetaan lause "Meneillään olevan uudistuksen sijaan tulisi siirtyä maakuntahallintoon, johon kunnat voisivat liittyä vapaaehtoiselta pohjalta." muotoon "Piraattipuolue esittää siirtymistä maakuntahallintoon, johon kunnat voisivat liittyä vapaaehtoiselta pohjalta."
1.3.3.2 830: Muutos (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esityksessä olevat luvut ”Parempi palvelurakenneuudistus” ja ”Kuntien talouden parantaminen” riveillä 830-878 poistetaan ja korvataan seuraavalla otsikolla ja tekstillä:

Kunta- ja palvelurakenteen uudistus

Suomen nykyinen hallintorakenne on sekava, moniportainen ja päällekkäinen. Nykyisestä kuntarakenteesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia runsaan virkamiesmäärän vuoksi. Piraattipuolue kannattaa hallinnonuudistuksen toteuttamista siten, että kuntien määrä maassamme vähennetään alle sataan, pienimpiä maakuntia yhdistetään toisiinsa ja maakuntahallintoihin yhdistetään aluehallintovirastojen ja työvoima- ja elinkeinokeskusten toiminnot. Virkamiesten ylipitkistä viiden vuoden irtisanomisajoista on luovuttava ja tapauskohtaisesti lyhennettävä ne työelämässä normaalisti käytössä olevaan neljään kuukauteen tai korkeintaan vuoteen. Suurkuntien tulee perustua kaupunkimaisiin keskuksiin ja yhtenäisiin työssäkäynti- ja palvelualueisiin. Paikallisidentiteetistä tulee huolehtia pitäjäseuratoiminnalla ja sillä, että pitäjäseurat hallinnoivat kotiseutuvaakunoita ja kotiseututoimintaa. Pitäjäseurojen profiilia voi nostaa myöntämällä heille nimikkkoalueita ja lupa esittää myös lakkautettujen kuntien nimi ja vaakuna yleisten teiden varsilla, mikä oikeus niiltä nykyään (2013) puuttuu.

Pääkaupunkiseudulle tulee perustaa nykyisistä Helsingistä, Espoosta, Vantaasta, Kauniaisista, Kirkkonummesta ja Sipoosta koostuva metropolihallintoalue, jolla vallitsevat yhtenäiset kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit. Alueen maankäytön tulee kuulua metropolihallinnon piiriin. Alueella voi olla Suur-Lontoon tai Tallinnan tapaan kaupunginosahallintoja, joille voidaan antaa samantapaiset kotiseutuvaakunoiden käyttöoikeudet kuin pitäjäseuroille.

Piraattipuolue katsoo, että kuntauudistuksen ohella on toteutettava koko maassa sosiaali- ja terveydenhoidon uudistus, jossa kunta toimii perusterveydenhuollon hallinnollisina yksikkönä ja suurmaakunnat erikoissairaanhoidon hallinnollisina yksikköinä.
1.3.3.3 859 Muutos (Poistetaan luonnehdinta "hallittu kaaos") Approval 100%
 
859 Muutetaan ""hallittu kaaos", on" muotoon "ovat"
1.3.3.4 857 muutos (jkl) Approval 100%
 
857-858 muutetaan "Kilpailuttaminen, yksityistäminen, palvelusetelit ja kokonaan julkisesti tuotettu palvelu" muotoon "Yksityistäminen, ulkoistaminen kilpailutuksen tai palvelusetelien kautta ja kokonaan julkisesti tuotettu palvelu"
Created by jln Last edit: