Questions
# Question Approval
1.3.5 5. Työllisyyden parantaminen
1.3.5.1 886 Muutos (Eskelinen) Approval -%
 
886 Muutetaan lause "Yleisistä työsopimusehdoista tulee voida poiketa, mikäli työntekijät niin haluavat." muotoon "Yleisistä työsopimusehdoista tulee voida poiketa työntekijöiden aloitteesta."
1.3.5.2 886 Muutos (Jarno L-N) Approval -%
 
Kun perustulo on saatu käyttöön, yleisistä työsopimusehdoista tulee voida poiketa, mikäli sekä työntekijä että työnantaja yhdessä niin haluavat.
1.3.5.3 886: Muutos (Ari) Approval 100%
 
Kun perustulo on saatu käyttöön, työehtosopimusten yleissitovuudesta voidaan luopua.
1.3.5.4 886: Lisäys: "Kun perustulo on saatu käyttöön, " (Jarno L-N) Approval 100%
 
(Eli lisätään perustulo-ehto riippumatta siitä miten työsopimusehdoista poikkeaminen muotoillaan)
1.3.5.5 887 Lisäys: Palkankorotusten sijaan työviikkoa tulee lyhentää. (Eetu) Approval -%
1.3.5.6 890 Poisto (Jonna) Approval 100%
 
890. Poistetaan: "Ikääntyneiden pitämisellä töissä aiempaa pidempään ei ole vastaavaa vaikutusta."
1.3.5.7 887 Lisäys (Scoffa) Approval 100%
 
Lisätään (uusi kappale) "Työnantajalle ilmaista pitempikestoista työharjoittelua ei tule tukea valtion tai kunnan varoista, sillä järjestelmä suorastaan kerjää väärinkäytöksiä. Tukien osuus tulee olla enintään puolet työntekijän palkkauskuluista."
1.3.5.8 898 Muutos Approval -%
 
Muutetaan "tulorajat" muotoon "ansiotulorajat".
Created by jln Last edit: