Questions
# Question Approval
1.4.1 1. Kansallisvaltioiden ja EU:n suhde
1.4.1.1 981 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivillä 981 alkava lause muutetaan muotoon: Piraattipuolueen mielestä EU:n yhdentymistä ei pidä syventää ainakaan ennen kuin on kehittynyt todellinen eurooppalainen kansalaisyhteiskunta, jossa eri kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat organisoituneet EU:n laajuisesti yhtä hyvin kuin kansainvälisen liike-elämän edunvalvontaorganisaatiot.
1.4.1.2 987 Lisäys: Menettely EU:sta eroamiselle (tuukkasarvi) Approval 100%
 
EU:hun ja euroalueeseen on luotava eksplisiittinen menettely yksittäisen valtion eroamiselle unionista.
1.4.1.3 994 Poisto: "...ja laajentamista." (tuukkasarvi) Approval -%
1.4.1.4 978 Lisäys (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esityksen kohtaan ”Yhteistyö turvallisuusasioissa” lisätään rivin 978 kohdalle:
"Edellä mainitusta huolimatta Piraattipuolue katsoo, että Euroopan Unionin maat, mukaanlukien Suomi, voivat tehdä puolustusyhteistyötä Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO:n ja sen rauhankumppanuusohjelman kautta. Suomen ei tule voida lähettää asevelvollisia, vaan ainoastaan vapaaehtoisia, sotilaallisiin tehtäviin maamme rajojen ulkopuolelle."
1.4.1.5 971 Muutos (tiikki) Approval -%
 
EU:n tulee siirtyä yhteiseen puolustukseen ja luoda oma armeija.
Created by jln Last edit: