Questions
# Question Approval
1.4.2 2. Unioni ja talous
1.4.2.1 Taloudellinen vakaus
1.4.2.1.1 992 Muutos (akukkone) Approval -%
 
Paragrafi 992-998 tulee muuttaa muotoon:
"Jäsenmaiden yhteisvastuuta toistensa veloista ja kansantalouksien tasapainottamisesta ei pidä lisätä. Euroopan vakausmekanismille (EVM) ei tule myöntää enempää pääomia. Piraattipuolue näkee euron perimmäisenä ongelmana tavan, jolla yhteisvaluutta estää kansallisen, alueelliset tarpeet huomioon ottavan, demokraattisessa kontrollissa olevan talouspolitiikan harjoittamisen. Piraattipuolue vastustaa ennen kaikkea tapaa, jolla vastuuta talouspoliittisesta päätöksenteosta on kriisinhallinnan nimissä siirretty EU-komission ja EKP:n kaltaisille toimijoille, jotka ovat sitoutuneet viime vuosina yhä selkeämpään uusliberalistiseen agendaan politiikassaan. Piraattipuolue tukee markkinataloutta, muttei ole muuten sitoutunut mihinkään tiettyyn talouspoliittiseen ideologiaan. Silti Piraattipuolue kokee, että kriisistä selviytyminen edellyttää ennen kaikkea tilaisuuden antamista uusille luoville ratkaisuille talouspolitiikan saralla. Me tarvitsemme talouspoliittista innovatiivisuutta enemmän kuin koskaan. Koska uusia innovaatioita on mahdotonta yhdistää komission ja EKP:n taholta kontrolloituun talous- ja rahapolitiikkaan, joka poistaa valtioilta itsenäisen talouspolitiikan välineet, katsoo piraattipuolue välttämättömäksi yhteisvaluutasta luopumisen. Luopuminen on kuitenkin toteutettava huolella ja harkiten. Ennen kaikkea, jos eurokriisi kuitenkin pitkittyy, on euroalue purettava pienemmiksi alueellisiksi valuutoiksi. Valuutta-alueet muodostuisivat tällöin taloudelliselta tilanteeltaan mahdollisimman yhtenäisistä maista. Mikäli euron koossa pysyminen näyttäisi edellyttävän EVM:n jatkuvaa lisäpääomittamista, on ennemmin purettava euroalue kuin jatkettava kriisimaiden lainoitusta."
1.4.2.1.2 994 Poisto: "...ja laajentamista." (tuukkasarvi) Approval 100%
1.4.2.2 EU:n budjetin painopisteet
1.4.2.2.1 1012 Poisto (Jarno Luoma-Nirva) Approval -%
 
Poistetaan lause: 1012: EU:n budjetti on tällä hetkellä verrattain pieni, ja muodostaa vain prosentin EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. Piraattipuolueen mielestä EU:n budjetin suuruusluokka on kohdallaan, mutta rakenne vääristynyt.
1.4.2.2.2 1014 Muutos (Jarno Luoma-Nirva) Approval -%
 
1014 Korvataan lause
"Maataloustukien merkitystä EU:n budjetissa on edelleen vähennettävä"
lauseella
"EU:n jakamat maataloustuet tulee lakkauttaa"
1.4.2.2.3 1016 Poisto (Jarno Luoma-Nirva) Approval -%
 
1016 Poistetaan lause:
"EU:n budjetin painopistettä tulee siirtää tieteen ja teknologian rahoitukseen. EU voisi rajoittaa kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja perustaa kansallisvaltioista riippumattomia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tämä edistäisi riippumatonta tieteenharjoitusta."
1.4.2.2.4 1000 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään "muun muassa" sanojen "joka edellyttää" jälkeen.
1.4.2.2.5 1002 (poisto) Approval 100%
 
poistetaan "Mikäli kaikki euromaat olisivat noudattaneet tätä alkuperäistä vakaussopimusta, olisi nykyisen kaltaiselta kriisiltä todennäköisesti vältytty."
1.4.2.2.6 1012 Muutos Approval 100%
 
1012 Muutetaan "EU:n budjetti on tällä hetkellä verrattain pieni, ja muodostaa vain prosentin EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta." muotoon "EU:n budjetti muodostaa tällä hetkellä noin prosentin EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta."
1.4.2.2.7 1014 Muutos Approval -%
 
1014 Korvataan lause "Maataloustukien merkitystä EU:n budjetissa on edelleen vähennettävä" lauseella "EU:n jakamat maataloustuet tulee minimoida"
1.4.2.2.8 1008 Lisäys Approval -%
 
Lisätään "Euron painatusoikeus tulee siirtää EU-parlamentille."
Created by jln Last edit: