Questions
# Question Approval
1.4.3 3. Unionin instituutiot
1.4.3.1 Vaatimukset "parlamentaarisesta" komissiosta ongelmallisia
1.4.3.1.1 1035 Poisto (Eskelinen) Approval -%
 
1035 Poistetaan merkintä "(ks. seuraava kappale)"
1.4.3.1.2 1054, 1082 Muutos Approval 100%
 
Siirretään "Komissiolla säilyy edelleen lakialoiteoikeus." riville 1082
1.4.3.2 Komissiolle presidentti suoralla kansanvaalilla
1.4.3.2.1 1064 Poisto (VSP) Approval -%
 
1064. Ehdotetaan poistettavaksi
"Komission kokoonpanossa voisi olla edelleen jäsenmaiden tasaiseen edustukseen liittyviä määräyksiä."
1.4.3.2.2 1067 Poisto (VSP) Approval 100%
 
1067. Ehdotetaan poistettavaksi
"Presidentinvaalissa tulisi varmistaa, että myös pienillä jäsenmailla on merkitystä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi painottamalla pienten jäsenmaiden äänestäjien ääniä muita enemmän."

Perusteella että, äänten painottaminen rikkoo yhdenvertaista äänivaltaa.
1.4.3.2.3 1071 Poisto (VSP) Approval -%
 
1071. Ehdotetaan poistettavaksi
"Jos edellä kuvattu ehdotus toteutettaisiin, komissio saisi selkeän demokraattisen mandaatin ja presidentinvaali edistäisi eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan kehitystä. Jäsenvaltioiden hallitusten valta EU:ssa vähenisi ja kansalaisten valta kasvaisi. Euroopan parlamentti säilyttäisi komissiosta riippumattoman asemansa, ja voisi jatkossakin pysäyttää komissiosta tulevia ehdotuksia ilman 'hallituskuria'.”
1.4.3.3 Lakialoiteoikeus myös EU-parlamentille
Created by jln Last edit: