Prev

Muutosehdotukset puoluehallituksen esitykseen

Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma

1. Taloudellinen vakaus ja kasvu

788 Muutos (VSP)

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

- %

No answers yet.

788. Ehdotetaan muutettavaksi
"Suorista yritystuista, mukaan lukien kansalliset maataloustuet, on pääosin luovuttava. Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta, ovat kuluttajien kannalta vahingollisia ja altistavat korruptiolle. Maataloustuet ovat täysin liioiteltuja verrattuna alan painoarvoon nykyaikaisessa taloudessa. Poistamalla suurin osa yritystuista ja kansallisista maataloustuista saavutettaisiin ainakin miljardin säästöt."
muotoon
"Yritystuista on luovuttava. Tällä hetkellä ne hyödyttävät suuria yrityksia pienten kustannuksella. Eduskunnan tulee turvata suomalaisen ruokatuotannon säilyvyys alentamalla yleisesti verotusta sekä lupa- ja byrokratiavaatimuksia. Hintatasoa vääristävien tukien poistamisella saavutettaisiin ainakin miljdardin säästöt."

Created by jln