Prev

Muutosehdotukset puoluehallituksen esitykseen

Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma

1. Taloudellinen vakaus ja kasvu

794 Muutos (VSP)

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

- %

No answers yet.

794. Ehdotetaan muutettavaksi
"Verotuksen yksinkertaistaminen on tarpeen, sillä järjestelmää on kokonaisuudessaan liki mahdoton ymmärtää ja sen vuoksi kansalaisen oikeusturva verotusasioissa on heikko. Nykyinen verotusjärjestelmä vaatii usein ulkopuolisen verotusasioihin erikoistuneen apua, jotta kaikki asiaankuuluvat verovähennykset saadaan hyödynnettyä. Verosuunnittelun tarvetta on siis vähennettävä. Yritysten verotusta on yksinkertaistettava poistamalla erilaisia verovähennyksiä. Tästä yrityksille koituva verojen kohoaminen on korvattava veroprosentteja vastaavasti alentamalla. Yritysverotuksessa on siirryttävä niin kutsuttuun Viron malliin, joka kannustaa investoimaan. Viron mallissa yrityksiä verotetaan vain ulos jakamastaan voitosta, ei yritykseen jätetystä."
muotoon
"Verotusta tulee yksinkertaistaa kaikilta osin. Yritysverotuksessa on otettava mallia Viron verotuspolitiikassa, jossa yritykset maksavat veroa vasta ulos jakamistaan voitoista, ei yritykseen jätetyistä varoista, mikä kannustaa investointeihin. Henkilökohtainen konkurssi on otettava käyttöön."

Created by jln