Prev

Muutosehdotukset puoluehallituksen esitykseen

Yksilönvapausohjelma

3. Vapauksien lisääminen

240 Lisäys: Rahapeliyritysten mainonnan ja markkinoinnin esteet tulee purkaa (VSP)

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

240. Ehdotetaan lisättäväksi kohtaan Rahapelit:
“Arpajaislain mukaan ulkomaiset rahapeliyhteisöt eivät voi harjoittaa Suomessa suoraa markkinointia, epäsuoraa mainontaa tai myynninedistämistä. Rahapeliyritysten mainonnan ja markkinoinnin esteet tulee purkaa sponsoritoiminnan mahdollistamiseksi. Suomalaisen huippu- urheilun etu on lakkauttaa rahapeliyhtiöiden lailliset monopolit ja sallia rahapeliyhtiöiden sponsoritoiminta.

Rahapelimonopoleja on perusteltu mm. kuluttajien suojelulla, sosiaalisten haittojen ehkäisyllä, hyväntekeväisyystoiminnan rahoittamisella sekä rikollisuuden ehkäisyllä. EY - tuomioistuimen ns. Gambelli - päätöstä (C – 243/01) on tulkittu niin, että monopolia ei voi perustella jäsenvaltioiden taloudellisilla hyödyillä, vaikka tuotot ohjattaisiinkin hyväntekeväisyyteen. Suomi on saanut vuonna 2007 Euroopan komissiolta varoituksen urheiluvedonlyönnin rajoittamisesta."

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln