Prev

Muutosehdotukset puoluehallituksen esitykseen

Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma

3. Parempi palvelurakenneuudistus

830: Muutos (Nummelin)

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

- %

No answers yet.

Ehdotan, että puoluehallituksen esityksessä olevat luvut ”Parempi palvelurakenneuudistus” ja ”Kuntien talouden parantaminen” riveillä 830-878 poistetaan ja korvataan seuraavalla otsikolla ja tekstillä:

Kunta- ja palvelurakenteen uudistus

Suomen nykyinen hallintorakenne on sekava, moniportainen ja päällekkäinen. Nykyisestä kuntarakenteesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia runsaan virkamiesmäärän vuoksi. Piraattipuolue kannattaa hallinnonuudistuksen toteuttamista siten, että kuntien määrä maassamme vähennetään alle sataan, pienimpiä maakuntia yhdistetään toisiinsa ja maakuntahallintoihin yhdistetään aluehallintovirastojen ja työvoima- ja elinkeinokeskusten toiminnot. Virkamiesten ylipitkistä viiden vuoden irtisanomisajoista on luovuttava ja tapauskohtaisesti lyhennettävä ne työelämässä normaalisti käytössä olevaan neljään kuukauteen tai korkeintaan vuoteen. Suurkuntien tulee perustua kaupunkimaisiin keskuksiin ja yhtenäisiin työssäkäynti- ja palvelualueisiin. Paikallisidentiteetistä tulee huolehtia pitäjäseuratoiminnalla ja sillä, että pitäjäseurat hallinnoivat kotiseutuvaakunoita ja kotiseututoimintaa. Pitäjäseurojen profiilia voi nostaa myöntämällä heille nimikkkoalueita ja lupa esittää myös lakkautettujen kuntien nimi ja vaakuna yleisten teiden varsilla, mikä oikeus niiltä nykyään (2013) puuttuu.

Pääkaupunkiseudulle tulee perustaa nykyisistä Helsingistä, Espoosta, Vantaasta, Kauniaisista, Kirkkonummesta ja Sipoosta koostuva metropolihallintoalue, jolla vallitsevat yhtenäiset kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit. Alueen maankäytön tulee kuulua metropolihallinnon piiriin. Alueella voi olla Suur-Lontoon tai Tallinnan tapaan kaupunginosahallintoja, joille voidaan antaa samantapaiset kotiseutuvaakunoiden käyttöoikeudet kuin pitäjäseuroille.

Piraattipuolue katsoo, että kuntauudistuksen ohella on toteutettava koko maassa sosiaali- ja terveydenhoidon uudistus, jossa kunta toimii perusterveydenhuollon hallinnollisina yksikkönä ja suurmaakunnat erikoissairaanhoidon hallinnollisina yksikköinä.

Created by jln