Prev

Muutosehdotukset puoluehallituksen esitykseen

Yksilönvapausohjelma

3. Vapauksien lisääminen

277 Lisäys: Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen (Lasse)

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Kauppojen aukioloajat

Valtion ei tule säädellä kauppojen aukioloaikoja. Kauppiaiden tulee itse saada määrittää ne kannattavuuden ja työvoiman saatavuuden perusteella. Yrittäjillä tulee olla oikeus vastata kuluttajien tarpeisiin kellonajasta riippumatta. Järjestelystä hyötyvät kaikki: yrittäjät uusien ansaintamahdollisuuksien myötä, kuluttajat palveluiden saatavuuden paranemisen vuoksi ja työntekijät lisääntyvien työtuntien myötä.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln