Prev

Muutosehdotukset puoluehallituksen esitykseen

Tietoyhteiskuntaohjelma

5. Opetus tietoyhteiskunnassa

688-724 Muutos (jkl)

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

688-724 poistetaan; 673-674 muutetaan "Kouluun tarvitaan lisää..." muotoon "Psykologiaa ja sosiaalista kanssakäymistä koskeva opetus ja kasvatus aloitetaan jo alaluokilta."; 678 muutetaan "Vieraiden kielten opettelu..." muotoon "Jatkossakin peruskoulussa opiskeltaisiin äidinkielen lisäksi vähintään kahta muuta kieltä. Jos äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, opiskelee oppilas mahdollisuuksien mukaan myös äidinkieltään. Tällainen oppilas olisi vapautettu toisen vieraan kielen opiskelusta"; 680-682 poistetaan; 680 lisätään "Uskonto/elämänkatsomustieto poistetaan kouluaineiden joukosta. Historiasta muodostetaan uusi aine "historia ja kulttuurit", jossa painotetaan historian lisäksi erilaisten nykykulttuurien tuntemusta. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon tuntimäärä ja oppisisältö jaetaan filosofian ja historian ja kulttuurin kesken."

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by harrikivisto