Piraattipuolueen kannanotot puolueohjelmassa.
Questions
# Question Approval
1.2 Sananvapaus, verkkoneutraliteetti ja yksityisyys
1.2.1 Sananvapaus
1.2.1.1 Valtion ei tule edellyttää käyttäjien henkilötietojen rekisteröintiä. Approval 100%
 
Jokaisella tulee olla oikeus esiintyä nimettömästi, nimimerkillä, tai omalla nimellään suojatakseen omaa yksityisyyttään ja ilmaisunvapauttaan. Yksittäiset palvelut voivat rajoittaa näitä oikeuksia, mutta se ei kuulu valtion tehtäviin, eikä valtio saa edellyttää käyttäjien henkilötietojen rekisteröintiä.
1.2.1.2 Valtion harjoittama internetin sensurointi on lopetettava. Approval 100%
1.2.1.3 Elokuvien ja videopelien ikärajojen asettamisen on oltava täysin vapaaehtoista. Approval -%
 
Elokuvien ja videopelien ikärajojen asettamisen on oltava täysin vapaaehtoista. Pakollinen ikärajajärjestelmä haittaa ennen kaikkea pienten sisällöntuottajien työtä lisäämällä byrokratiataakkaa ja kuluja. Sen sijaan sisällöntuottajia tulisi kannustaa itsesääntelevän toiminnan lisäämiseen.
1.2.2 Verkkoneutraliteetti
1.2.2.1 Linkittäjää ei pidä asettaa vastuuseen linkin sisältämästä aineistosta eikä syyttää sen levittämisestä. Approval 100%
1.2.3 Yksityisyys
1.2.3.1 Sähköisessä viestinnässä tulee olla yhtä vahva viestintäsalaisuuden taso kuin muussakin viestinnässä. Approval 100%
 
Sähköisen viestinnän käyttö yksityiselämän, liiketalouden ja valtionhallinnon aloilla on lisääntynyt huimasti, ja Suomen yhteiskuntajärjestys ja kansallinen turvallisuus ovat entistä riippuvaisempia juuri sähköisen viestinnän suojasta. Viestintäsalaisuuden tason eli viestinnän luottamuksellisuuden, yksityisyyden ja nimettömyyden takeiden tulee olla samoja sähköisessä ja muussa viestinnässä.
1.2.3.2 Yleisiä biotunnisterekistereitä (esim. passien sormejälkirekisterit) ei tule kerätä. Approval 100%
 
Piraattipuolue vastustaa yleisiä biotunnisterekistereitä, kuten passinhaltijoiden sormenjälkirekisteriä. Kansalaisten säännönmukainen, laajamittainen valvonta johtaa vääjäämättä väärinkäytöksiin, eikä sille ole perusteita vapaassa yhteiskunnassa. Käytössä olevia yleisiä biotunnisterekistereitä ei saa hyödyntää rikostutkinnassa.
1.2.3.3 Vakuutusyhtiöillä ei tule olla oikeutta hinnoitella sukupuolen tai muiden yksityisasioiden perusteella Approval -%
 
Osa vakuutusyhtiöiden myöntämistä vakuutuksista on luonteeltaan yhteiskunnallisesti merkittäviä joko siksi, että ne ovat pakollisia tai koskevat luonnostaan huomattavan laajoja väestönosia, esimerkkinä sairausvakuutukset. Piraattipuolue edellyttää, että tämäntyyppisiä vakuutuksia myönnetään tasa-arvoisesti ottamatta vakuutuksenottajan sukupuolta huomioon tai loukkaamatta vakuutuksenottajan muitakaan yksityisoikeuksia.
1.2.3.4 Vakuutusyhtiöillä ei tule olla oikeutta vaatia seurantatietoja Approval -%
 
Liikennevakuutuksia myöntäessään vakuutusyhtiöillä ei tule olla oikeutta vakuutettavan henkilön tai liikennevälineen seurantatietoihin tai oikeutta vaatia tällaisia tietoja vakuutuksen myöntämisen ehtona tai alennusperusteena. Vakuutuksia, jotka koskevat yksittäisiä arvoesineitä ja ovat luonteeltaan harvinaisempia tai vapaaehtoisia, myöntäessä, saa kuitenkin hinnoitella vakuutettavan esineen vahingoittumisriskin parhaan saatavissa olevan tiedon mukaan.
1.2.3.5 Viestintäsalaisuuden loukkaukset on otettava esille kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa. Approval -%
 
Viestintäsalaisuuden ja tietosuojan piiriin kuuluvien tietojen väärinkäyttö on erityisesti otettava esille kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa. EU:n tulee puolustaa viestintäsalaisuuden korkeaa tasoa.
Created by jln Last edit: